Så arbetar vi med politisk påverkan under krisen - Sveriges Arkitekter

Hur arbetar Sveriges Arkitekter med politisk påverkan under Coronakrisen?

Sveriges Arkitekters politiska påverkansarbete i de fackliga frågorna bedrivs genom vår centralorganisation Saco. Tillsammans får våra 21 fackförbund, med 700 000 akademikermedlemmar, en starkare röst. Under coronakrisen har samarbetet intensifierats för att snabbt få fram åtgärder för att mildra coronakrisens ekonomiska effekter för våra medlemmar. Sveriges Arkitekter håller Saco uppdaterade över aktuellt läge och behov hos våra medlemmar.

Sacos ordförande Göran Arrius har löpande  kontakt med regeringens coronasamordnare Anders Ferbe, som ansvarar för kontakterna med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämtande av information om hur coronaviruset påverkar olika branscher. Fredag den 27 mars träffade Sacos ordförande statsminister Stefan Löfven, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Vad gör riksdag och regering för att mildra Coronakrisens effekter för anställda?

Regeringen har i en extrabudget föreslagit att karensavdraget slopas, att krav på läkarintyg slopas och att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. I samma extrabudget föreslås också ett nytt system för korttidspermittering. Riksdagen väntas fatta beslut om dessa åtgärder den 2 april men flera av åtgärderna föreslås gälla retroaktivt.

Här hittar du Sveriges Arkitekters svar på vanliga frågor och här ytterligare information för dig som tecknar avtal om korttidsarbete.

I syfte att rädda jobb och underlätta för små företag föreslår regeringen också ett krispaket för små företag i en ytterligare extrabudget som överlämnades till riksdagen den 26 mars.

Vad gör riksdag och regering för att mildra Coronakrisen effekter för egenföretagare?

Regeringen föreslår ett krispaket för små företag i en extrabudget. Förslagen har överlämnats till riksdagen fredagen den 27 mars och innehåller föreslagna åtgärder för egenföretagare, såsom nedsättning av egenavgifter och ändrade regler om periodiseringsfonder.