Riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier på arbetsplatsen - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter arbetar alltid för att villkoren för våra medlemmar och arkitektutövningen ska säkerställa ett kompetent yrkesutövande. Det är för oss fullkomligt självklart att aldrig acceptera kränkningar i någon form på arbetsplatser eller i samband med vår profession. Att främja en god arbetsmiljö och motverka kränkningar och trakasserier är en grundläggande del i vår uppgift.

Arbetsgivaren och cheferna har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att motverka och hantera sexuella trakasserier. De här riktlinjerna är framtagna som ett stöd för medlemmar, chefer och arbetsgivare. Riktlinjerna ska ses som generella rekommendationer.

Kontakta alltid Sveriges Arkitekters jurister om du är drabbad eller misstänker att en kollega drabbas av sexuella trakasserier.

Ladda ned sammanställt dokument