Richard Sennett - Sveriges Arkitekter

Richard Sennett

Professor i sociologi vid London School of Economics, MIT och New York University

Richard Sennett är professor i sociologi vid London School of Economics, MIT och New York University, och författare till en rad böcker. Under de senaste fem decennierna har Richard Sennett skrivit om socialt liv i städer, social teori och stadsbyggnad. Bland hans böcker återfinns bland andra Building and Dwelling, The Craftsman, Together och den senast utgivna Open City.

Richard Sennett har under hela sitt yrkesliv undervisat och arbetat för olika offentliga organisationer.1976 grundade han the New York Institute for the Humanities och har sedan 80-talet arbetat som rådgivare för FN och bland annat skrivit uppdragsbeskrivningen för FNs miljökongress Habitat III (United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, Quito, Ecuador, 2016). För fem år sedan skapade Richard Sennett ”Theatrum Mundi” en forskningstiftelse baserad i London. Han är ordförande i styrelsen för organisationen som har som mål att verka för utveckling och forskning kring urban kultur, samt fler samarbeten mellan konstnärer och stadsplanerare vid stadsutveckling.

Richard Sennett har fått många hedersutmärkelser och bland annat mottagit Hegel priset och Spinozpriset. Han är även hedersdoktor vid University of Cambridge och har erhållit Hundraårsmedaljen från Harvard University.

På Arkitekturgalan kommer Richard Sennet främst prata om sina tankar kring ”Open City” och hur ’öppna lösningar’ – istället för ’slutna’ som arkitekter enligt honom överlag brukar arbeta med – kan verka för en mer hållbar stadsutveckling. Han kommer även att berätta om ”Theatrum Mundi” och organisationens arbete med att främja samarbeten för bättre framtida städer. Hans långa erfarenhet av sociologi och stadsutveckling med arkitektur i centrum, hoppas vi kan inspirera till många nya tankar om hur vi kan bygga vår framtid, tillsammans.

Läs mer på www.richardsennett.com