Representanter under 2019-2020 i Akademin för fysisk planering - Sveriges Arkitekter

Anna Molén planeringsarkitekt MSA, ordförande

Carl-Henrik Barnekow planeringsarkitekt FPR/MSA

Patrik Jansson planeringsarkitekt FPR/MSA

Erik Mejer planeringsarkitekt FPR/MSA

Lotta Lindstam arkitekt SAR/MSA

Ulrika Signal planeringsarkitekt FPR/MSA

Linnea Hanell arkitektstudent