Regeringen föreslår tillfälliga ändringar för a-kassan - Sveriges Arkitekter

Med anledning av det nya coronaviruset vill regeringen införa en rad tillfälliga åtgärder som ska ge fler möjlighet att få arbetslöshetsersättning och högre ersättningsnivåer. Så är du inte redan med i Akademikernas a-kassa är det bra tillfälle att gå med nu.

Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att fler kommer att vara i behov av arbetslöshetsersättning. Regeringen planerar därför en rad tillfälliga åtgärder som skapar möjlighet till att fler ska få rätt till arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna tillfälligt blir högre.

Tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan

Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår nu att att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor

Idag innebär arbetsvillkoret att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete, under ett halvår.

Regeringen föreslår en temporär lättnad för arbetsvillkoren. Förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Tillfälligt höjt grundbelopp

Regeringen vill tillfälligt höja det högsta beloppet i grundförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot dagens 8 030 kronor. Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Tillfälligt höjd inkomstrelaterad ersättning

Regeringen vill tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär för den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, det vill säga som har en månadsinkomst på 33 000 kronor, får en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.

Läs mer på Akdemikernas a-kassa