Ramavtalsupphandling av Tekniska konsulter — Arkitekter, kommersiella lokaler 037/1 8 - Sveriges Arkitekter