Ralph Erskine - Sveriges Arkitekter

Ralph Erskine (1914–2005) var en av förgrundsgestalterna inom svensk arkitektur under en stor del av 1900-talet. Han mottog flera stora utmärkelser för sin arkitektur och prissummorna är en grund för den fond han och hustrun Ruth grundade, The Ralph Erskine Award.

Erskine kom till Sverige 1939 för att studera den svenska modernismen/funktionalismen inom arkitektur och formgivning. Han fångades av välfärdssamhällets gryende tankegångar och av det nära sambandet mellan formgivning, arkitektur och socialt ansvarstagande. När kriget kom stannade han i Sverige, han byggde sitt eget hus i Djupdalen (Lådan 1941) söder om Stockholm och bildade familj.

Som invandrande till Sverige såg Erskine klimatets inverkan på byggnadernas utformning och på ett omisskännligt sätt använde han vinden och ljuset i skapandet av byggnader och stadsplaner.

Exempel på byggnader han ritat i Sverige är Stockholms Universitet, (Aula Magna med flera), Borga Fjällhotell (Dorotea) och Gyttorp i Västmanland. I Gästrikland, i brukssamhällena kring Dalälven och Sandviken, finns ett flertal omskrivna projekt uppförda under 1960- och -70-talen. I Stockholmsområdet finns bland annat Ekerö Centrum och Myrstugeberget i Huddinge. I Göteborg har Erskine ritat höghuset Lilla Bommen.

Ralph Erskine har under hela sin karriär varit aktiv på den internationella arenan. I Storbritannien har han ritat ett flertal bostadsområden; The Byker Development (Newcastle, 1969–1982) och nu senast Greenwich Millennium Village (1997–2005). ”The Ark” i Hammersmith/London är en av hans mer spektakulära projekt, en kontorsbyggnad insprängd i en hård och ogästvänlig trafikmiljö.

Ralph Erskine har under hela sin karriär haft ett stort inflytande över den svenska och internationella arkitekturdebatten. Han verkade målmedvetet för arkitekturens politiska och sociala möjligheter i samhällsbygget. Under hela sitt liv var han trofast sin vision om det goda samhället. I sin roll som arkitekt axlade han denna vision med stor kraft och med ett djupt personligt ansvar.