Värpinge Gård, Lund - 50 st studentbostadsrätter - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

BOSTÄDER

Vinst i inbjuden tävling om uppförande av studentlägenheter i form av bostadsrätter på Värpinge Gård i Lund. 50 st studentlägenheter varav 20 st i etagéutförande. Med 1,8 km till Lunds Central, Universitetet och Grand Hotel ligger den fd gården nära centrum och kommer att bli ett attraktivt boende med allmänna kommunikationer och cykelvägar raka vägen in till city samt service och handel i direkt anslutning. Ett stenkast bort finns strövområde längs Höjeå och Värpinge ravinen. Nybyggnationen tar fasta på ekonomibyggnadernas självklara enkelhet i gestaltningen. Återvunnet tegel från de rivna gamla längorna, gårdsplanens gamla vårdträd och frontespiserna samspelar med både den historiska kontexten och nutid. Huskropparnas volymer bröts upp med passager inspirerade av vagnslidret och skapar harmoniska flöde inom fastigheten och kopplingar till sin omgivning. Detaljplanen tillät de gamla rivna längornas mått; 10x40m med byggnadshöjd 6,5 m. Nybyggnation krävde anpassning till den kulturhistoriska gårdsmiljön. Byggherrarnas och arkitekternas gemensamma vision att skapa ett modernt boende som speglar sin samtid i en kulturhistorisk miljö resulterade i en unik byggnation. Beställarna är mycket nöjda med Lunds kommuns professionella handläggning av hela plan och bygglovsärendet. Från markinköp till färdigställd byggnation gick det endast ca 2,5 år endast inklusive tävling, projekteringen och byggnationen. Invändigt fotograferat av Ulla Bärg.

IMG_5068

0717

0724

0711

0703

0759

0769

0768

0778

0776

0786

0743

0739

 

 

Presentation------6 Situationsplan

Kontor

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Läs mer om kontoret

Telefon

070-650 13 25