Trävilla i Henkelstorp - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

Villor och fritidshus

Genom att följa terrängen och med väl valda fasadmaterial i norrländsk kärnfuru och mjukt gröna fönsterbågar samt sedumtak smälter huset väl in i den kuperade skogstomten. Nominerat till Årets Hus 2005. Nivåskillnaderna på tomten har inspirerat till en öppen planlösning i två etager och det asymmetriska öppna sadeltaket  på umgängesdelen ger takhöjd och rymd på rätt ställe i trähuset.

Kontor

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Läs mer om kontoret

Telefon

070-650 13 25