Sturehovs slott - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

Kulturhistorisk bebyggelse

Sturehovs slott, beläget på södra Mälarstranden i Botkyrka, uppfördes 1778-81. Arkitekt var C.F. Adelcrantz och byggherre Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz.
Stockholms stad förvärvade egendomen 1899 och slottet var fram till 1951 bostad för den arrendator som brukade jorden på Sturehov.
Efter år av förfall och vanvård restaurerades Sturehovs slott och flyglar 1954-59 av fastighetskontoret i samarbete med stadsantikvarien Gösta Selling.
Sedan 1959 har slottet använts för representationsändamål av Stockholms stad och även visats för allmänheten sommartid.

Under första halvåret 2010 genomfördes en restaurering framför allt av paradvåningen och fasaderna. Arbetena genomfördes på en mycket kort tid då de påbörjades i mars och avslutades i mitten av juni 2010. Uppdraget från Stockholms stads fastighetskontor att genomföra projektet lämnades till Peter Ohrstedt, PO Projektutveckling. Peter Ohrstedt anlitade arkitekt Ingrid Jonsson-Gremos som ansvarig arkitekt för projektering av restaureringen, såväl för exteriörer, interiörer, lös inredning, konst och textilier. I samband med restaureringen utfördes även nya installationer för brand- och inbrottslarm, en ny tillfällig utrymningsväg på södra gaveln och nya tillfälliga toaletter anordnades i bottenvåningen.Trädgården och omgivande park gavs samtidigt en omfattande upprustning, liksom den långa bryggan i slottets mittaxel.

Kontor

Gremo’s arkitektkontor
Läs mer om kontoret

Telefon

08-204422