Smens - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

BOSTÄDER

Ombyggnad av en trebyggd hälsingegård.

Ombyggnaden berörde bryggstugan (ovan) och huvudbyggnaden. De var delvis ombyggda under 40- resp 50-talet. Bryggstugan fick ny bastuavdelning i norr. Övriga delars skador lagades, värme, el och vatten förnyades och tidigare utformning återställdes. I farstun ordnades en minimal trappa till övre plan. Bilderna visar byggnaden efter ombyggnad. Även huvudbyggnaden har renoverats med större kök och sovrum och förnyelse av våtutrymmen.

Beställare: Margareta Krause
Plats: Knåda, Hälsingland
Arkitekt: Lars Einarson

Kontor

Arkitekt Lars Einarson
Läs mer om kontoret

Telefon

070-37 63 440