Rengsjö församlingshus - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

INREDNING

Byggnaden uppfördes i början av 1920-talet. I bottenvåningen fanns en större och en mindre samlingssal, kök, kapprum och vindfång. I övervåningen fanns en liten vaktmästarlägenhet samt ett kommunalrum.

Byggnaden behövde anpassas för nya behov och krav, vilket innebär mindre tillbyggnad både för kök och kapprum. Utrymningsvägarna förbättrades. Övriga lokaler har renoverats. Övervåningen inreddes för församlingsverksamhet.

Uppdraget bestod både av byggnadsprojektering och inredning. I bottenvåningen är den mesta inredningen ny och en hel del är specialritat.

Andra liknande projekt: Bollnäs församlingshem, Undersviks stiftsgård, Söderala församlingshus

Kontor

Arkitekt Lars Einarson
Läs mer om kontoret

Telefon

070-37 63 440