Orangeri i Tivoliparken i Kristianstad - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

Kulturhistorisk bebyggelse

Tävlingsvinst 2014 inför Kristianstad 400-års jubileum. Vägledande för gestaltningen var att ta hand om övergången mellan Tivoliparken storskaliga parkstruktur och Hälsoträdgårdens mer småskaliga karaktär. Detta gjordes genom en stabil men ändå transparent mur i rött tegel i gränsen mellan parkrummen. Fönsterna är återanvända från stadens gamla gasverkskontor och fick nu en ny användning. Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén/Anders Olsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontor

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Läs mer om kontoret

Telefon

070-650 13 25