Ljuskatedral i villa - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

Villor och fritidshus

Ljuset, de höga träden och riktningen i tomtens avlånga form har inspirerat oss och hjälpt oss att väva samman rum för rum och skapat dynamiska, mångfasetterade övergångar både inne i byggnaden och mellan inne och ute i denna moderna villa. Ett trähus med sedumtak och en enkel geometri som är infogat bland tallarna,

 

Kontor

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Läs mer om kontoret

Telefon

070-650 13 25