ABB Nordkomponent AB - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

BOSTÄDER

Målsättningen i detta projekt var att både exteriört och interiört öppna upp byggnaden för besökare och anställda.

För att ge företaget en mer välkomnande entré omarbetades fasad och reception. Kontorsdelen omdisponerades från landskap till kombikontor. Mötesrum och matsal omformades. Vissa inredningsenheter som reception, utställningsmontrar och glaspartier specialritades.

Beställare: ABB Fastighet AB
Plats: Anneforsvägen 11, Bollnäs
Arkitekt: Kalle Johansson

Kontor

Arkitekt Kalle Johansson
Läs mer om kontoret

Telefon

0278 - 188 66