Skogsvaktarstugan - Sveriges Arkitekter

Grimetons naturreservat är en del av Åkulla bokskogsområde beläget ett par mil öster om Varberg. Det är en dramatisk natur som höjer sig över de flacka åkrarna längs kustbandet.

Högt beläget på en platå Invid en av de mindre sjöarna, Rörsjön, är skogsvaktarstugan och dess ekonomibyggnad ensligt placerad.

På höjden ovanför ligger skogsvaktarstugan, lågmält funktionell med sin mörka slutna fasad där endast vindfånget bryter den annars strama fasaden. Först efter vandringen längs branten upp mot huset möts man, via en siktlinje genom entrén och hela byggnaden, av en magnifik vy över skogarna och sjön som med dess dimmor ger en närmast trolsk stämning.

Fönsterytor och bildplan med olika distanser med stöd i väggarnas riktlinjer och skogens uppåtsträvande förstärker skogens dramatik. En önskan om en stark upplevelse och kontrast mellan det omhuldade inre och det vilda otuktade yttre. De två tjärade trävolymerna står på en öppen plintgrund och förfinas av detaljer av platsgjuten betong, zink och teak. Volymerna är tydliga och detaljerna omsorgsfullt utformade för att uttrycka en arkitektonisk helhet mellan dessa två byggnader.

Den varierade träfasaden viker in under volymen, geras i hörn och följer de utskjutande och indragna partierna exteriört och interiört. Fönstrens alla detaljer är av teak. Eldstaden och de ytor som utsätts för stor belastning är platsgjutna, ex hallgolv, köks- och badrumsbänkar.

 

Arkitekt: Petra Gipp Arkitektur AB

Fotograf: Björn Lofterud

Kontor

Petra Gipp arkitektur AB
Läs mer om kontoret

Telefon

08 - 640 42 11