Program Arkitekturträdgården 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Arkitekturträdgården 2017. Foto: Rebecka Gordan

Måndag 2 juli

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med Grohe. Sveriges Arkitekter inviger årets program och Arkitekturträdgård.

09:00 – 09:50
Att ta en plats i besittning – medborgarmedverkan i stadsrummet

Arrangör: Nivå
Medverkande: Åsa Drougge, Göran Lindberg och Jonas Berglund från Nivå Landskapsarkitektur.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53010

10:00 – 10:50
Från sämst i klassen till föregångsland – vad innebär den nya arkitekturpolitiken?

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA, ordförande rådet för Hållbara städer, Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket, Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet, Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö, Charlotta Holm Hildebrand, t f Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, Margareta Wilhelmsson, Moderator och Samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53848

11:00 – 11:50
Hur får vi plats med fysisk aktivitet och rörelse i den täta staden?

Arrangör: SWECO Architects
Medverkande: Jack Lindgren, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects AB
Ari Halinoja, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects, Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet, Ted Mattsson, Regionchef Öst, Serneke Projektutveckling, Marie Söderqvist, Projektledare, En Svensk Klassiker

12:00 – 12:50
Lunchsamtal och trämingel i Arkitekturträdgården

Arrangör: TränätverkA och Trästad
Att verka i mellanrummen – Trästad och TränätverkA inbjuder till gemensamt lunchsamtal. Ett väletablerat nätverk och ett alldeles nybildat inleder med kort reflexion över hur kreativitet i nätverksform kan lyfta viktiga frågor. Jessica Becker Trästad, Karin Löfgren, AIX
Sedan samtal under lunchen mellan deltagarna: Hur skapar vi den vackra och mänskliga staden och hur har trä en viktig roll i det? Hur kan träarkitekturen vara med och utveckla gestaltningen av våra städer? Vilka roller är viktiga för utvecklingen?
Medverkande: Moderator, Jessica Becker Trästad Sverige, David Sim, Gehl arkitekter, Linda Camara, Tengbom, Gert Wingård, Wingårdhs, Karin Löfgren, AIX, Therese Kreisel, Skellefteå Kommun, Emma Jonsteg, Sveriges Arkitekter, Lars Åstrand, White Arkitekter

13:00 – 13:50
A BID for the Goals! Testbädd och hållbar stadsutveckling i Sofielund, Malmö

Arrangör: ÅF Infrastructure och Malmö stad
Medverkande: Hjalmar Falck, projektledare, Malmö stad, Per-Arne Nilsson, avdelningschef, Malmö stad, Maja Manner, sektionschef, ÅF, Helena Paulsson, Head of Urban Development, ÅF

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53555

14:00 – 14:50
Framtidens gränslösa stad – Kan vi skapa sammanhängande städer genom nya infrastrukturlösningar?

Arrangör: SWECO Architects
Medverkande: Urban Skogmar, Arkitekt, Studiochef, Sweco, Anders Olshov, Moderator, Chef Intelligence Watch, Märta Stenevi, Kommunalråd Stadsbyggnad och Service, Malmö Stad, Andreas Schönström, Kommunråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet, Malmö Stad, Björn Abelson, Ordförande i byggnadsnämnden, Lunds Kommun

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52926

15:00 – 15:50
Belatchew Labs presenterar STOCKHOLM LOOP – en effektiv katalysator för 100 000 nya invånare och deras behov vad gäller arbete, boende, distribution, handel och idrott.

Arrangör: Belatchew Arkitekter
Deltagare: Kristina Alvendal, moderator, Kristina Alvendal AB, Rahel Belatchew, chefsarkitekt och vd, Belatchew Arkitekter, Lena Odelberg, kontorschef, Belatchew Arkitekter, Caroline Ekeberg, arkitekt, Belatchew Arkitekter

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55152

16:00 – 16:50
Hur får vi förbättrade finansieringsförutsättningar för byggandet av bostäder?

Arrangör: Byggemenskaperna
Medverkande: Ulrika Hägred Huvudsekreterare Statens utredning om förbättrad bostadsfinansiering SOU 2017:108, Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB, Erik Pelling, Uppsala (S) Chef kommunledningskontoret, Muharrem Demirok (C), Linköping, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Kristoffer Luthi, vice VD ekobanken, Coompanion, Gordon Hahn, Ordförande Coompanion Sverige

18:00 – 22:00
Mingel i Arkitekturträdgården

Arrangör: Sveriges Arkitekter. Personlig inbjudan.


Tisdag 3 juli

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med Grohe.

09:00 – 09:50
Offentliga rum i en digital civilisation
Arrangör: Boverket
Deltagare: Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet, Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket, Petra Dalunde, COO, Urban ICT Arena, Charlotta Holm Hildebrand, Tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, Anders Bergmark, Expanded Societies, Färgfabriken, Lars Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet, Patrik Faming, Moderator, Boverket

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52714

10:00 – 10:50
Visionsstyrd stadsutveckling light – snabbare, bättre och roligare!

Arrangör: Strategisk Arkitektur
Medverkande; Lotta Niland, Regionchef, Besqab, Mikael Åklint, plan- och exploateringschef Täby kommun, Martin Edfelt, stadsarkitekt, Täby kommun, Joakim Bergquist, Urban designer, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Göran Ekeroth, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51652

11:00 – 11:50
Hur skapar vi hållbara, jämlika och mindre segregerade gemensamma rum?

Arrangör: Statens Konstråd
Medverkande: Kieran Long, chefsintendent ArkDes, Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, Lars Amréus, riksantikvarie och generaldirektör Riksantikvarieämbetet, Magdalena Malm, direktör Statens konstråd. Moderator: Johannes Hylander med erfarenhet av strategiskt kommunikations- och utvecklingsarbete i gränslandet mellan näringsliv, kultur och samhällsinstitutioner.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54290

12:00 – 12:50
Arkitekturforskning – så får vi innovationer att leva vidare

Arrangör: URBIO och Warm in the Winter
Medverkande: Linda Petersson, Urbio, Liza Yngström, WSP/Tidigare Gällivare kommun, Robin Rushdi Al-Salehi, Hemsö, Björn Ekelund, Warm in the Winter och Emma Simonsson, Urbio.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51245

13:00 – 13:50
Är bevarande en förutsättning i en cirkulär ekonomi?

Arrangör: SWECO Architects
Deltagare: Anders Stjernberg, affärsutvecklingsstrateg kulturmiljö, Swecos arkitektverksamhet, Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetsansvarig i affärsledningen för Swecos miljö- och vattenkonsulter och Björn Ljung, politiker (L) i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm medverkar med flera.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54394

14:00 – 14:50
Vi ger arkitekten makten – hur gick det?

Arrangör: Utopia
Utopia Arkitekter och Örebro kommun berättar om sina erfarenheter och lärdomar från arbetet med projektet ”Vi ger arkitekten makten” där kommunen tilldelar ett arkitektkontor en markreservation för ett kontorsprojekt i centrala staden.
Medverkande: Från Utopia: Emma Jonsteg och Göran Cars. Från Örebro kommun: Peder Hallkvist

15:00 – 15:50
Är prototypande vägen till nya och bättre plan- och projektprocesser?
Arrangör: Utopia
Kräver framtidens stadsbyggande, baserat på ett modernt designtänkande med ett brett intressentperspektiv och transparens mellan projektpartnerna, nya modeller för samarbetet mellan kommuner, arkitekter och byggaktörer?
Seminarium med deltagare från bland annat Utopia Arkitekter, men även fler företag/organisationer. Bokade deltagare från Utopia: Emma Jonsteg och Göran Cars

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50830

16:00 – 16:50
Bostadskampen – om vårt arbete med att gestalta politikers visioner och diskutera arkitektens roll att gestalta någon annans vision.

Arrangör: BSK Arkitekter
Medverkande: Lise-Lott Söderlund, Chefsarkitekt, BSK Arkitekter, Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad, Johan Löfstrand, Bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Mats Green, Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55040

17:30 – 19:00
Ny bok: BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad
Arrangör: Arkitektur Förlag och ARQ
Välkommen till lansering av BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad – Bokrelease! Mats Egelius, mångårig arkitekt på White, släpper boken BoStad, om bostadsarkitektur och stadsbyggnad. Lyssna på Mats Egelius som samtalar med bokens redaktör, Dan Hallemar. Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.

Anmäl dig till boklanseringen här.


Onsdag 4/7

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med Grohe.

09:00 – 09:50
Placemaking – nyckelaktörernas behov, roller och nyttor
Arrangör: Link Arkitektur
Moderator: Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef LINK arkitektur
Deltagare i panelen: Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämndens ordförande i Luleå, Linda Santesson, arkitekt och avdelningschef på LINK arkitektur, Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare på Stiftelsen Tryggare Sverige, Anna Nyberg, Chef fastighetsutveckling på Vasakronan.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55024

10:00 – 10:50
Att bygga trygga städer – illusion eller verklighet?

Arrangör: Krook & Tjäder
Förtätning och att göra utsatta områden mer attraktiva ses ofta som lösningen på problem. Men är det verkligen så enkelt? Det finns exempel där hyresrättsområden förtätats med bostadsrätter och upprustning av lokala centrum som drabbats av bakslag då kriminella ungdomsgäng gör platsen till sin, med öppen drogförsäljning och skottlossning som resultat.
Medverkande i panelen är: Robert Fekete, Arkitekt, Manne Gerell, Kriminolog, Elisabeth Clemetti, Polis
Moderator: Linda Bentefour

11:00 – 11:50
Roligare tillsammans – när konst och arkitektur samarbetar i byggprocesser

Arrangör: Statens Konstråd
Medverkande: Catarina Fritz, finanschef Akademiska hus, Lea Porsager, konstnär för Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004, Johan Casselbrant, grundande partner och senior arkitekt Kanozi Arkitekter, Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd. Projekten presenteras av Lena From och Joanna Zawieja, Statens konstråd.
Moderator: Johannes Hylander med erfarenhet av strategiskt kommunikations- och utvecklingsarbete i gränslandet mellan näringsliv, kultur och samhällsinstitutioner.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54763

12:00 – 12:50
Vad är break even för social hållbarhet? Utan skala eller nollnivå finns varken plus eller minus.

Arrangör: Codesign
Medverkande: Peter Ullstad och Harry McNeil, samt representanter från Hyresgästföreningen och SABO.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53058

13:00 – 13:50
Vilka kommuner lyckas bygga både mycket och vackert? Vem blir årets arkitekturkommun?

Arrangör: HSB och Sveriges Arkitekter
Medverkande: Anders Lago, Förbundsordförande, HSB, Charlotta Holm Hildebrand, T.f förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, representanter från vinnande kommun/kommuner

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53734

14:00 – 14:50
Därför ska vi förtäta svenska städer, inte bygga nya

Arrangör: Kanozi Arkitekter
Medverkande: Johan Casselbrant, Grundande partner och senior arkitekt, Kanozi Arkitekter, Daniel Hohenthal, Partner och arkitekt, Kanozi Arkitekter, Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad, Karin Ernlund, Gruppledare, Centerpartiet (C), Anders Gardebring, Talesperson, Yimby Stockholm, Karin Klingenstierna, Moderator

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51678

15:00 – 15:50
Hur ska vi bygga framtidens skolor?

Arrangör: Fojab Arkitekter
Charlotte Kristensson, arkitekt SAR/MSA, kompetensansvarig kunskapsmiljöer, FOJAB arkitekter, Johanna Myrebris, Affärsområdeschef, Lunds kommun

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51917

16:00 – 16:50
Blandstad – ett samtal om mångfunktionalitet, korskopplingar och synergier som drivkrafter i stadsutvecklingen.

Arrangör: URBAN Design
Deltagare: Helena Glantz, arkitekt och VD, Urban Design, Erik Jarlöv, arkitekt och kreativ ledare, Urban Design, Pernilla Glaser, författare, metodutvecklare och förändringsledare, Rise Interactive Creative Research Force och Manuel Cubas, dramatiker, regissör, journalist och verksamhetschef på Rinkeby Folkets hus. Med flera gäster.

17:00 – 17:50
Bygger vi för alla?

Arrangör: Sveriges Arkitekter Studenterna
Trots att staden tillhör alla är vissa grupper långt mer representerade och delaktiga i utformningen av den. Med utgångspunkt i bland annat den nya arkitekturpolitiken diskuterar vi vem som inkluderas i stadsbyggandet och hur det går till, samt hur vi i framtiden kan bygga för fler.
Medverkande: Erik Toro, Projektkoordinator, The good talents, Saffran Rohm, Ordförande, jagvillhabostad.nu, Patrik Faming, Planarkitekt, Nationell samordnare, Rådet för hållbara städer, Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforskare, KTH, Spacescape

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52575

18:00 – 22:00
Mingel tillsammans med Sveriges Arkitekter Studenterna och jagvillhabostad.nu
Personlig inbjudan.


Torsdag 5 juli

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med Grohe.

09:00 – 09:50
Levande städer för barn och unga

Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur
Deltagare: Märta Stenevi, Kommunalråd Stadsbyggnad och Service, Malmö Stad, Miljöpartiet, Cecilia Dalman Eek, ordförande, Park och naturnämnden Göteborg, Socialdemokraterna, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket, Märit Jansson, docent i landskapsplanering, SLU Alnarp, Caroline Dahl, verksamhetsledare, Tankesmedjan Movium, Johan Folkesson, moderator, Ledamot Akademin för landskapsarkitektur, Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare, Tekn Dr KTH och VD för Spacescape

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54867

10:00 – 10:50
Bostäder till varje pris? Hur tar vi ansvar för kulturmiljön?

Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljövård
Deltagare: Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholm Stad, Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborg Stad, Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt, Gävle kommun, Ulrika Bergström, vd, Nyréns, Louise Masreliez, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54924

12:00 – 12:50
Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur
Deltagare: Milma Loeskow och Torsten Hild. Fler paneldeltagare tillkommer.

13:00 – 13:50
Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för planeringssarkitektur
Deltagare: Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket, Hanne Romanus, planhandläggare, Länsstyrelsen Skåne, Anna, Thulin Jansson, Länsstyrelsen Skåne, Patrik Janson, stadsarkitekt, Örnsköldsviks kommun, Carl-Gustaf Hagander (moderator).

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55172

14:00 – 14:50
Equalizer – inkluderande jämställd stadsbyggnad

Arrangör: Nyréns Arkitektkontor
Medverkande: Emma Pihl, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Åsa Samuelsson Arkitekt SAR/MSA, Elisabeth Högdahl, Fil. dr Etnologi. Universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, Jesper Fundberg, Fil.dr etnologi. Lektor i Idrottsvetenskap, Malmö universitet, Balqis Khattab, samhällsentreprenör och grundare av Möllans basement.

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53304

15:00 – 15:50
Från kantigt till något annat – att våga ta ut svängarna i det industriella träbyggandet

Arrangör: Trästad Sverige
Medverkande: Björk Tryggvadottir, Arkitekt, In Praise of Shadows, Karin Löfgren, Arkitekt, AIX/TränätverkA, Anton Kullh, Commercial Manager, Stora Enso, Daniela Grotenfelt, Hållbarhetsansvarig, Arkitema

Mer information i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55260