Program och webbsändningar från Arkitekturträdgården 2018 - Sveriges Arkitekter

Här finns programmet och webbsändningarna från Arkitekturträdgården 2018.

Måndag 2 juli

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med GROHE. Sveriges Arkitekter inviger årets program och Arkitekturträdgård.

09:00 – 09:50
Att ta en plats i besittning – medborgarmedverkan i stadsrummet

Arrangör: Nivå
Medverkande: Åsa Drougge, Göran Lindberg och Jonas Berglund från Nivå Landskapsarkitektur.
Mer information i Almedalsprogrammet

10:00 – 10:50
Från sämst i klassen till föregångsland – vad innebär den nya arkitekturpolitiken?

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA, ordförande rådet för Hållbara städer, Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket, Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet, Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö, Charlotta Holm Hildebrand, t f Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, Margareta Wilhelmsson, Moderator och Samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter. Mer information i Almedalsprogrammet

11:00 – 11:50
Hur får vi plats med fysisk aktivitet och rörelse i den täta staden?

Arrangör: SWECO Architects
Medverkande: Jack Lindgren, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects AB
Ari Halinoja, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects, Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet, Ted Mattsson, Regionchef Öst, Serneke Projektutveckling, Marie Söderqvist, Projektledare, En Svensk Klassiker

12:00 – 12:50
Lunchsamtal och trämingel i Arkitekturträdgården

Arrangör: TränätverkA och Trästad
Att verka i mellanrummen – Trästad och TränätverkA inbjuder till gemensamt lunchsamtal. Ett väletablerat nätverk och ett alldeles nybildat inleder med kort reflexion över hur kreativitet i nätverksform kan lyfta viktiga frågor. Jessica Becker Trästad, Karin Löfgren, AIX
Sedan samtal under lunchen mellan deltagarna: Hur skapar vi den vackra och mänskliga staden och hur har trä en viktig roll i det? Hur kan träarkitekturen vara med och utveckla gestaltningen av våra städer? Vilka roller är viktiga för utvecklingen?
Medverkande: Moderator, Jessica Becker Trästad Sverige, David Sim, Gehl arkitekter, Linda Camara, Tengbom, Gert Wingård, Wingårdhs, Karin Löfgren, AIX, Therese Kreisel, Skellefteå Kommun, Emma Jonsteg, Sveriges Arkitekter, Lars Åstrand, White Arkitekter

13:00 – 13:50
A BID for the Goals! Testbädd och hållbar stadsutveckling i Sofielund, Malmö

Arrangör: ÅF Infrastructure och Malmö stad
Medverkande: Hjalmar Falck, projektledare, Malmö stad, Per-Arne Nilsson, avdelningschef, Malmö stad, Maja Manner, sektionschef, ÅF, Helena Paulsson, Head of Urban Development, ÅF. Mer information i Almedalsprogrammet

14:00 – 14:50
Framtidens gränslösa stad – Kan vi skapa sammanhängande städer genom nya infrastrukturlösningar?

Arrangör: SWECO Architects
Medverkande: Urban Skogmar, Arkitekt, Studiochef, Sweco, Anders Olshov, Moderator, Chef Intelligence Watch, Märta Stenevi, Kommunalråd Stadsbyggnad och Service, Malmö Stad, Andreas Schönström, Kommunråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet, Malmö Stad, Björn Abelson, Ordförande i byggnadsnämnden, Lunds Kommun.

15:00 – 15:50
Belatchew Labs presenterar STOCKHOLM LOOP – en effektiv katalysator för +100 000 nya bostäder och invånarnas behov vad gäller arbete, boende, distribution, handel och idrott.
Arrangör: Belatchew Arkitekter
Deltagare: Kristina Alvendal, moderator, Kristina Alvendal AB, Tatjana Joksimovic, planchef, Länsstyrelsen Stockholm, Daniel Markström, regionchef stadsutveckling Stockholm, Jernhusen, Stefan Bergström, stadsmiljö- och exploateringskommunalråd, Sundbybergs stad, Rahel Belatchew, chefsarkitekt och vd, Belatchew Arkitekter, Lena Odelberg, kontorschef, Belatchew Arkitekter, Caroline Ekeberg, arkitekt, Belatchew Arkitekter.

18:00 – 22:00
Mingel i Arkitekturträdgården

Arrangör: Sveriges Arkitekter. Personlig inbjudan.


Tisdag 3 juli

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med GROHE.

09:00 – 09:50
Offentliga rum i en digital civilisation
Arrangör: Boverket, Färgfabriken
Deltagare: Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet, Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket, Petra Dalunde, COO, Urban ICT Arena, Charlotta Holm Hildebrand, Tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, Anders Bergmark, Expanded Societies, Färgfabriken, Lars Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet, Patrik Faming, Moderator, Boverket. Mer information i Almedalsprogrammet

10:00 – 10:50
Visionsstyrd stadsutveckling light – snabbare, bättre och roligare!

Arrangör: Strategisk Arkitektur, Täby Kommun
Medverkande; Lotta Niland, Regionchef, Besqab, Mikael Åklint, plan- och exploateringschef Täby kommun, Martin Edfelt, stadsarkitekt, Täby kommun, Joakim Bergquist, Urban designer, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Göran Ekeroth, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur. Mer information i Almedalsprogrammet

11:00 – 11:50
Hur skapar vi hållbara, jämlika och mindre segregerade gemensamma rum?

Arrangör: Statens Konstråd
Medverkande: Kieran Long, chefsintendent ArkDes, Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, Lars Amréus, riksantikvarie och generaldirektör Riksantikvarieämbetet, Magdalena Malm, direktör Statens konstråd. Moderator: Johannes Hylander med erfarenhet av strategiskt kommunikations- och utvecklingsarbete i gränslandet mellan näringsliv, kultur och samhällsinstitutioner. Mer information i Almedalsprogrammet

12:00 – 12:50
Arkitekturforskning – så får vi innovationer att leva vidare

Arrangör: URBIO och Warm in the Winter
Medverkande: Linda Petersson, Urbio, Liza Yngström, WSP/Tidigare Gällivare kommun, Robin Rushdi Al-Salehi, Hemsö, Björn Ekelund, Warm in the Winter och Emma Simonsson, Urbio. Mer information i Almedalsprogrammet

13:00 – 13:50
Är bevarande en förutsättning i en cirkulär ekonomi?

Arrangör: SWECO Architects
Deltagare: Björn Ljung, Stadsbyggnadsnämnden Stockholms stad (L), Anders Stjernberg, Affärsutvecklingsstrateg Kulturmiljö, Sweco Architects, Emelie Persson Lindqvist, Hållbarhetsansvarig, Sweco Environment, Kristin Lindgren, Utvärderare, Riksantikvarieämbetet. Mer information i Almedalsprogrammet

14:00 – 14:30
Vad hände när arkitekten fick makten? Vilka lärdomar gjordes och hur ska de användas i framtiden?

Arrangör: Utopia
Hur förändrades roller och arbetssätt när Örebro kommun markanvisade ett projekt direkt till Utopia Arkitekter snarare än en byggaktör? Örebro kommun, Utopia och Castellum berättar om sina lärdomar från projektet. Och inte minst hur de ser att dessa kan och bör tas vidare till framtida projekt på andra platser.
Medverkande: Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter, Göran Cars, projektledare, Utopia Projektutveckling, Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Örebro kommun, Per Gawelin, vd, Castellum region Mitt. Mer information i Almedalsprogrammet.

14:30 – 15:00
Är nya rollfördelningar mellan arkitekt, kommun och byggaktörer en väg till större samhällsnytta
Arrangör: Utopia
Allt fler kommuner intresserar sig nu för att pröva nya rollfördelningar mellan arkitekt, kommun och byggaktör. Men lyfter man blicken tillräckligt högt? Är den groende förändringsviljan en möjlighet att ställa helt nya och högre krav för att skapa större och mer långsiktig samhällsnytta för fler.
Medverkande: Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter, Göran Cars, projektledare, Utopia Projektutveckling
Mer information i Almedalsprogrammet.

15:00 – 15:50
Utopia Arkitekters mingel

Dryck och tilltugg och en massa trevliga människor som brinner för god arkitektur och samhällsutveckling som levererar större värden till de många människorna. Ingen föranmälan krävs.

16:00 – 16:50
Bostadskampen – om vårt arbete med att gestalta politikers visioner och diskutera arkitektens roll att gestalta någon annans vision.

Arrangör: BSK Arkitekter
Medverkande: Lise-Lott Söderlund, Chefsarkitekt, BSK Arkitekter, Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad, Johan Löfstrand, Bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Mats Green, Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna. Mer information i Almedalsprogrammet

17:30 – 19:00
Ny bok: BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad
Arrangör: Arkitektur Förlag och ARQ
Välkommen på bokrelease i Arkitekturträdgården! ARQ och Arkitektur Media släpper boken BoStad av bostadsarkitekten Mats Egelius. Välkommen att lyssna på förläggaren Dan Hallemar och författaren Mats Egelius samtala om bostadsarkitektur och stadsbyggnad.Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.


Onsdag 4/7

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med GROHE

 

08:00 – 08:50
Hur får vi förbättrade finansieringsförutsättningar för byggandet av bostäder?

Arrangör: Byggemenskaperna
Medverkande: Ulrika Hägred Huvudsekreterare Statens utredning om förbättrad bostadsfinansiering SOU 2017:108, Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB, Erik Pelling, Uppsala (S) Chef kommunledningskontoret, Muharrem Demirok (C), Linköping, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Kristoffer Luthi, vice VD ekobanken, Coompanion, Gordon Hahn, Ordförande Coompanion Sverige. Mer information i Almedalsprogrammet

09:00 – 09:50
Placemaking – nyckelaktörernas behov, roller och nyttor
Arrangör: Link Arkitektur
Moderator: Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef LINK arkitektur
Deltagare i panelen: Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämndens ordförande i Luleå, Linda Santesson, arkitekt och avdelningschef på LINK arkitektur, Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare på Stiftelsen Tryggare Sverige, Anna Nyberg, Chef fastighetsutveckling på Vasakronan.Mer information i Almedalsprogrammet

10:00 – 10:50
Att bygga trygga städer – illusion eller verklighet?

Arrangör: Krook & Tjäder
Förtätning och att göra utsatta områden mer attraktiva ses ofta som lösningen på problem. Men är det verkligen så enkelt? Det finns exempel där hyresrättsområden förtätats med bostadsrätter och upprustning av lokala centrum som drabbats av bakslag då kriminella ungdomsgäng gör platsen till sin, med öppen drogförsäljning och skottlossning som resultat.
Medverkande i panelen är: Robert Fekete, Arkitekt, Manne Gerell, Kriminolog, Elisabeth Clemetti, Polis
Moderator: Linda Bentefour

11:00 – 11:50
Starkare tillsammans – konstens och arkitekturens roll i samhällsutvecklingen

Arrangör: Statens Konstråd
Medverkande: Catarina Fritz, finanschef Akademiska hus, Lea Porsager, konstnär för Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004, Johan Casselbrant, grundande partner och senior arkitekt Kanozi Arkitekter, Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd. Projekten presenteras av Lena From och Joanna Zawieja, Statens konstråd.
Moderator: Johannes Hylander. Mer information i Almedalsprogrammet.

12:00 – 12:50
Vad är break even för social hållbarhet? Utan skala eller nollnivå finns varken plus eller minus.

Arrangör: Codesign
Medverkande: Peter Ullstad och Harry McNeil, samt representanter från Hyresgästföreningen och SABO.
Mer information i Almedalsprogrammet

13:00 – 13:50
Vilka kommuner lyckas bygga både mycket och vackert? Vem blir årets arkitekturkommun?

Arrangör: HSB och Sveriges Arkitekter
Medverkande: Anders Lago, Förbundsordförande, HSB, Charlotta Holm Hildebrand, T.f förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, representanter från vinnande kommun/kommuner. Mer information i Almedalsprogrammet.

14:00 – 14:50
Därför ska vi förtäta svenska städer, inte bygga nya

Arrangör: Kanozi Arkitekter
Medverkande: Johan Casselbrant, Grundande partner och senior arkitekt, Kanozi Arkitekter, Daniel Hohenthal, Partner och arkitekt, Kanozi Arkitekter, Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad, Karin Ernlund, Gruppledare, Centerpartiet (C), Anders Gardebring, Talesperson, Yimby Stockholm, Karin Klingenstierna, Moderator. Mer information i Almedalsprogrammet

15:00 – 15:50
Hur ska vi bygga framtidens skolor?

Arrangör: Fojab Arkitekter
Charlotte Kristensson, arkitekt SAR/MSA, kompetensansvarig kunskapsmiljöer, FOJAB arkitekter, Johanna Myrebris, Affärsområdeschef, Lunds kommun. Mer information i Almedalsprogrammet

16:00 – 16:50
Blandstad – ett samtal om mångfunktionalitet, korskopplingar och synergier som drivkrafter i stadsutvecklingen.

Arrangör: Urban Design
Deltagare: Helena Glantz, arkitekt och VD, Urban Design, Erik Jarlöv, arkitekt och kreativ ledare, Urban Design, Pernilla Glaser, författare, metodutvecklare och förändringsledare, Rise Interactive Creative Research Force, Harry McNeil, Sveafastigheter bostad, Marknads- och Hållbarhetschef och Manuel Cubas, dramatiker, regissör, journalist och verksamhetschef på Rinkeby Folkets hus, Peter Ljungstrand, forskare, Rise Interactive Creative Research Force. Mer information i Almedalsprogrammet

17:00 – 17:50
Bygger vi för alla?

Arrangör: Sveriges Arkitekter Studenterna
Trots att staden tillhör alla är vissa grupper långt mer representerade och delaktiga i utformningen av den. Med utgångspunkt i bland annat den nya arkitekturpolitiken diskuterar vi vem som inkluderas i stadsbyggandet och hur det går till, samt hur vi i framtiden kan bygga för fler.
Medverkande: Erik Toro, Projektkoordinator, The good talents, Saffran Rohm, Ordförande, jagvillhabostad.nu, Patrik Faming, Planarkitekt, Nationell samordnare, Rådet för hållbara städer, Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforskare, KTH, Spacescape. Mer information i Almedalsprogrammet

18:00 – 22:00
Mingel tillsammans med Sveriges Arkitekter Studenterna och jagvillhabostad.nu
Personlig inbjudan.


Torsdag 5 juli

07:30 – 09:00
Frukost i Arkitekturträdgården, i samarbete med Grohe

09:00 – 09:50
Levande städer för barn och unga

Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur
Deltagare: Märta Stenevi, Kommunalråd Stadsbyggnad och Service, Malmö Stad, Miljöpartiet,Björn Sundin, fd. kommunalråd Örebro och VD för Samhällsbygget AB, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket, Märit Jansson, docent i landskapsplanering, SLU Alnarp, Veronica Hejdelind, verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen, Johan Folkesson, moderator, Ledamot Akademin för landskapsarkitektur, Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare, Tekn Dr KTH och VD för Spacescape. Mer information i Almedalsprogrammet

10:00 – 10:50
Bostäder till varje pris? Hur tar vi ansvar för kulturmiljön?

Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljövård
Deltagare: Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholm Stad, Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborg Stad, Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt, Gävle kommun, Ulrika Bergström, vd, Nyréns, Louise Masreliez, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Mer information i Almedalsprogrammet

11:00 – 11:20
Utveckla en fastighet med Europan – världens största återkommande arkitekttävling
Arrangör: Europan Sverige
Deltagare: Carolina Wikström, Europan/Asante

12:00 – 12:50
Inredningsarkitekter växer inte på träd

Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur
Deltagare: Milma Loeskow och Torsten Hild. Fler paneldeltagare tillkommer.

13:00 – 13:50
Natur och/eller bostäder?

Arrangör: Sveriges Arkitekters akademi för planeringssarkitektur
Deltagare: Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket, Hanne Romanus, planhandläggare, Länsstyrelsen Skåne, Anna, Thulin Jansson, Länsstyrelsen Skåne, Patrik Janson, stadsarkitekt, Örnsköldsviks kommun, Carl-Gustaf Hagander (moderator).
Mer information i Almedalsprogrammet.

14:00 – 14:50
Equalizer – inkluderande jämställd stadsbyggnad

Arrangör: Nyréns Arkitektkontor
Medverkande: Emma Pihl, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Åsa Samuelsson Arkitekt SAR/MSA, Elisabeth Högdahl, Fil. dr Etnologi. Universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, Jesper Fundberg, Fil.dr etnologi. Lektor i Idrottsvetenskap, Malmö universitet, Balqis Khattab, samhällsentreprenör och grundare av Möllans basement.Mer information i Almedalsprogrammet

15:00 – 15:50
Från kantigt till något annat – att våga ta ut svängarna i det industriella träbyggandet

Arrangör: Trästad Sverige
Medverkande: Björk Tryggvadottir, Arkitekt, In Praise of Shadows, Karin Löfgren, Arkitekt, AIX/TränätverkA, Anton Kullh, Commercial Manager, Stora Enso, Daniela Grotenfelt, Hållbarhetsansvarig, Arkitema. Mer information i Almedalsprogrammet