Program Almedalen 30 juni - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

TISDAG DEN 30 JUNI

House of Clicks


 

8.00–8.55, arrangör Sveriges Arkitekter och Hemnet

Vad handlar det om?
Alla är överens om att det behöver byggas fler bostäder, men hur ser människors bostadsbehov idag ut? Genom datainsamling där 200 miljoner klick analyserades skapade Hemnet tillsammans med arkitektkontoret Tham & Videgård Sveriges mest eftersökta hem. Men går det verkligen att skapa hus som ALLA vill ha? På seminariet presenteras för första gången ett av de senaste årens mest internationellt uppmärksammade projekt.
Hemnet berättar också för första gången om sin modell för att samla in information. Seminariet tar även upp frågan om användandet av big data är framtiden och i vilken i utsträckning det kan påverka bostadsutvecklingen framöver.

De medverkar:
Bolle Tham , Tham & Videgård Arkitekter, Karolina Keyzer, stadsarkitekt Stockholms stad, Lotta Niland, regionchef på Besqab i Stockholms län och Staffan Tell, talesperson Hemnet.

 

Medborgardialog: for show eller på riktigt? 
Så kan digitalisering och big data skapa hållbarhet


 

9.00–9.55, arrangör Tengbom

Vad handlar det om?
Medborgardialog har nästan blivit ett skällsord, synonymt med att låtsaslyssna på människor. Eller? Tengbom bjuder in till en frukost med hållbarhetschef Thomas Stoll i heta stolen. Hur kan vi jobba med dialogprocesser på riktigt, och inte bara lägga åsikterna som kommer fram i ”bra idéer-lådan”? Kan vi använda big data för att skapa crowdsourcad arkitektur och stadsmiljö? Kom och ställ Tengbom mot väggen.

De medverkar:
Thomas Stoll, hållbarhetschef, Tengbom, Emelie Mannheimer, marknads- & kommunikationschef, Tengbom, Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundbybergs stad, Sofia Eriksson, ordförande, Kvinnors Byggforum och Lars Eidenvall, CTO, Kairos Future.

 

Det nya stadslivet – bättre principer, bättre stad


 

10.00–10.55, arrangör Kjellander + Sjöberg

Vad handlar det om?
Vilket stadsliv ska vi ge utrymme för när vi planerar stadsdelar och förbättrar vår befintliga miljö? När staden byggs tätare växer nya levnadsmönster och behov fram. Nya drömmar och beteenden skapar den nya staden, med möjligheter att förbättra social integration och klimatfrågor.

Den alltmer täta staden driver på nya urbana beteenden och behov, som utmanar konventionella synsätt och de processer vi traditionellt har för att planera utvecklingen. Förändring är en naturlig del av staden som fenomen, och det finns stora möjligheter med en hållbar urbanisering som reparerar och skapar samband genom nya tillägg. Befintliga gemensamma resurser måste utnyttjas bättre och för flera syften samtidigt, eftersom gränsen mellan offentligt och privat är mer flytande än förr.
Vad innebär detta för stadsrummet? Vilken roll ska de gemensamma mötesplatserna tilldelas? Hur skapar nya behov, synsätt och drömmar om stadsliv nya typer av kvalitéer och städer? Vi fokuserar på urban grönska, social inklusion, mat och en mer öppen, tillåtande programmering av stadsrummet, där spontana händelser och tillfälliga aktiviteter får plats.

Seminariet är en del av K + S kollegiala diskussionsplattform thinktanK + S, som tilldelades utmärkelsen ”Årets utbildare 2014” av Sveriges Arkitekter.

De medverkar:
Medverkande: Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad. Jan Åman, Kulturentreprenör/Författare, AtelierSlice/Atelier Food. Mattias Gustafsson, Landskapsarkitekt, Urbio. Lena Viterstedt, Partner / Creative director, Kjellander + Sjöberg.

 

Aktion Miljon – om miljonprogrammets inneboende potential


 

11.00-11.55, arrangör Nyréns Arkitektkontor

Vad handlar det om?
Vilket ansvar har arkitekten när det gäller att bryta segregation och isolering? Hur stark är arkitekturens kraft? Varför vill vi inte integreras? Vi tar upp exempel från aktuella projekt och visar på hinder och möjliga lösningar.

De medverkar:
Madeleine Opira, chef och grundare, A Million Minds, Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna, Johanna Axelsson, landskapsarkitekt och fastighetsutvecklare, Botkyrkabyggen och Victoria Percovich Gutierrez, Projektledare, Innovationsplattform Malmö Sydost.

 

Hur kan explorativa metoder främja hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen?


 

12.00–12.55, arrangör Tyréns

Vad handlar det om?
Decode – Community Design for Conflicting Desires – är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål. Projektet har – genom kombinationen av designbaserade, arkitektoniska, sociala, filosofiska, konstnärliga och organisationsteoretiska perspektiv – en stark transdisciplinär potential som genom samverkan med aktörer inom näringsliv, kulturliv, offentlig verksamhet och politik kan skapa hållbara processer för förändring.
Huvudpartners: Tyréns, Konstfack (projektkoordinator), Sweden Green Building Council, Södertörns Högskola, SU, Handelshögskolan/SU–Score, Upplands Väsby och Varberg kommuner.

De medverkar:
Sarah Bragée, ekonom. Sarah arbetar med analyser och utveckling av framtidens städer och bostäder, samt faktorer för människors förändrade behov och krav. Madeleine Eneskjöld, beteendevetare. Madeleine har lång erfarenhet av undersökningar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Hon har särskilt fokus på människors val och preferenser och vad det betyder för samhällsutveckling i stora såväl som små sammanhang.

 

Nätverk för värdeskapande stadsbyggande


 

13.00–14.55, arrangör Utopia

Vad handlar det om?
Stadsmiljöns betydelse för livskvalitet, hållbarhet och tillväxt har idag en självklar plats i debatten. Dessvärre är det sämre ställt med de konkreta resultaten. Därför har vi tagit initiativ till ett nationellt forum för kunskapsöverföring med inriktning på värdeskapande stadsbyggande.
Vi har en lång väg kvar att vandra för att förändrar vårt allt för ensidiga fokus på kvantitet och produktionskostnader till ett perspektiv där vi sätter samverkan och värdeskapande i fokus. Runt om i Sverige hör vi starka röster i debatten som ser möjligheterna. Vi ser goda exempel på ansatser till nya arbetssätt. Men för att få fart på utveckligen så måste kunskapen om hur arbetet bör bedrivas spridas i tillämpbar form till betydligt fler. Utopia Arkitekter har därför tillsammans med Göran Cars tagit initiativet till ett nätverk för kunskapsöverföring med inriktning på värdeskapande stadsbyggnad. I Almedalen går startskottet där vi med intressanta personer från kommuner, byggherrar och arkitektkontor diskuterar erfarenheter, metoder och målsättningar. Och inte minst hur vi kan jobba tillsammans för att nå längre.

De medverkar:
Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter, Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH, Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborg, Britta Blaxhult, affärsutvecklare, Veidekke, Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm, Ingrid Anderbjörk, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala, Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, Upplands Väsby, Elin Olsson, Exploateringsnämnden, Stockholm, Rickard Stark, Creative director, Okidoki Arkitekter.

 

Rödgrönblå stadsbyggnadskonst – om interaktion mellan mänsklig aktivitet & urbana ekosystemtjänster


 
15.00–15.55, arrangör: Urbio

Vad handlar det om?
Våra stadslandskap står inför omvälvande utmaningar framöver. Samtidigt som de större städerna tätnar och expanderar, ökar programkraven på både social integration och klimatanpassning. Hur kan vi tillsammans skapa ett myllrande stadslandskap som boostar hälsa och välbefinnande?
Hur kan upplevelserik, njutbar och ekologiskt intresseväckande landskapsarkitektur bidra till en mer robusta stadsstrukturer? Och hur kan begrepp som biofili, ekosystemtjänster och rödgrönblå stadsbyggnadskonst göra stadens mellanrum smartare och mer resilienta? Stadens blåa och gröna strukturer utgör grunden för de urbana ekosystemtjänsterna. Men för att de urbana ekosystemtjänsternas nyttoeffekter ska få full verkningsgrad måste ytterligare en färgstruktur till, nämligen den aktivitetsbaserade, röda. Det är i RGB-blandningen berikande interaktionszoner uppstår mellan människorna i staden och den urbana naturen. Hur kan detta komma till stånd och hur ska det utformas?

De medverkar:
Madeleine Nobs, affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Konstruktion, Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt SAR/MSA, grundare och vd, Belatchew Arkitekter, Stefan Sjöberg, arkitekt SAR/MSA grundare, Kjellander + Sjöberg, Charlotta Szczpanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen, Elin Olsson, ledamot i Exploateringsnämnden, Stockholms stad.

 

Ekosystemtjänster – ett måste i den levande och robusta staden


 
16.00–16.55, arrangör White arkitekter

Vad handlar det om?
Våra livsvillkor hårdnar med en miljö i obalans. Extremväder och översvämningar orsakar stora kostnader för samhället. Vi presenterar en vägledning för hur kommuner och andra samhällsbyggare kan arbeta med ekosystemtjänster som skapar värden idag och sparar pengar i morgon.
Förebyggande investeringar kan minska samhällets kostnader för klimatförändringar, trots det väljer många aktörer bort klimatanpassningar. Vilka juridiska och ekonomiska hinder måste vi överbrygga för ökade investeringar i ekosystemtjänster? Alla som kommer till seminariet får ett exemplar av vägledningen ”Ekosystemtjänster i stadsplanering” som tagits fram i projektet c/o city som finansierades av Vinnova. Syftet med vägledningen är att förenkla arbetet med ekosystemtjänster för planerare, arkitekter, byggbolag och byggherrar.

De medverkar:
Åsa Keane, hållbarhetsspecialist, White arkitekter, Karin Stenmar, miljöchef, Folksam, Ulrika Stenkula, arkitekt, White arkitekter.

 

Världsarvet i verkligheten


 
17.00–17.55 PechaKucha arrangerad av Arkitekter Gotland i samarbete med Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
Hansestaden Visby firar 20 år som världsarv. 
Vad är hållbar utveckling för Visby och hur kan arkitekturen bidra till det? 
Vilka är förutsättningarna för att arbeta med gestaltningsfrågorna i ett världsarv?
Vi serverar cyklad juice!

De medverkar:
Elene Negussie, fil. dr. världsarvssamordnare Region Gotland: Historiskt urbant landskapsperspektiv.
Ulrika Mebus, Gotlands Museum: Time will tell ∞ Hållbar tidlöshet.
Sven Landahl arkitekt SAR/MSA: En arkitekts äventyr i Visby innerstad.
Pernilla Johansson, landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare Region Gotland: Ur en landskapsarkitekts synvinkel.
Christian Hegardt, arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt Region Gotland: Gestaltning och tillägg i Visby.
Anneli Andersson Snygg arkitekt SAR/MSA, Jenny Lundahl arkitekt SAR/MSA, 
Karin Stephansson landsakpsarkitekt LAR/MSA, Katarina Ossian arkitekt, 
Therese Sonehag arkitekt SAR/MSA: Den nya kryssningskajen i Visby. Vilka kan konsekvenserna bli?

 

Hållbart, vackert, utmanande – aktuella design- och arkitekturfrågor i högt tempo


 
19.30 (insläpp) arrangör Sveriges Arkitekter och Svensk Form

Vad handlar det om?
En spännande PechaKucha där talarna bland annat tar upp hur utformningen av skolmiljöer kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och hur klimatet bör påverka den geografiska placeringen av bebyggelse. Vi får även möta design som utmanar våra föreställningar om vad som är värdefullt.

Vi har bjudit in ett gäng spännande personligheter som alla vill dela med sig av sig själva och sin kunskap under 6 minuter och 40 sekunder – allt i enlighet med PechaKucha-formatet. 20 bilder per talare och varje bild visas 20 sekunder var – publiken hinner aldrig tröttna och stämningen brukar vara både lättsam och mycket underhållande.

De medverkar:
Anna Holmquist, FolkForm, Martina Eriksson, M.Arkitektur, Christina Silfverhielm, OkiDoki Arkitekter, Michael Lind, grundare, Uniforms for the Dedicated, Eva-Karin Anderman, projektledare, SVID.