Presentation av ArkitekturSverige - Sveriges Arkitekter

Karin Matz, Rutger Sjögrim och Helen Runting

Secretary

Kavalkaden ArkitekturSverige, som visar bredden av årets projekt, har växt till en omtyckt del av Arkitekturgalan. I år leds denna del av Karin Matz, Rutger Sjögrim och Helen Runting, som presenterar projekt i alla former av arkitektur som skickats in av medlemmar. Projekten ska befinna sig på svensk mark och huvudfokus ligga på färdigställda projekt, men även projekt på idéstadiet kommer att presenteras i en egen kategori för att visa på den senaste arkitekturen från hela Sverige, idag.

På årets Arkitekturgala handlar temat om att gå tillsammans mot det hållbara samhället. Kåren behöver ställa de rätta frågorna, men de goda samarbetena är också avgörande. Därför följer temat för ArkitekturSverige också galans övergripande ledord Co-Create – Re-Think – Re-Use – Re-Build. En trendspaning med utgångspunkt i de inskickade projekten kommer att göras, men utöver det kommer Karin Matz, Rutger Sjögrim och Helen Runting i sin spaning lyfta fram tre projekt som fångat temat särskilt väl lite extra.