Plats för barn och unga i fokus på Landskapsakademins seminarium i Almedalen - Sveriges Arkitekter

De senaste decennierna har barns rörlighet på egen hand minskat, och även urbana utemiljöer som skolgårdar, förskolegårdar och offentliga platser för barn och unga. Hur prioriterar vi barn och ungas behov av välfungerande utemiljöer i staden? Hur planerar och gestaltar vi dessa?

I juli 2018 anordnade Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur för första gången ett seminarium i Arkitekturträdgården i Almedalen. Seminariet tog utgångspunkt i regeringens nya strategi för Levande städer, som slår fast att våra städer ska vara gröna, hälsosamma och trygga. Samtidigt visar Boverkets kartläggning av skolgårdar att dessa ytor snabbt krymper när våra städer och tätorter förtätas. Men vad behöver barnen och hur kan vi skapa levande städer med stimulerande och attraktiva utemiljöer för barn och unga?

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket, presenterade Boverkets kartläggning, och Märit Jansson, docent i landskapsplanering vid SLU Alnarp, berättade vad forskning visar på är bra utemiljöer för barn. En panel av politiker och stadsbyggnadsforskare diskuterade därefter vad vi behöver göra. Tätare städer är visserligen ett hot mot barnens ytor, men förtätning är också positivt eftersom man istället för att ta bilen kan cykla eller gå. Färre bilar frigör också plats för lek.

I panelen medverkade förutom Boverket och SLU, Märta Stenevi, kommunalråd Stadsbyggnad och Service, Malmö Stad, Miljöpartiet, Björn Sundin, f.d. kommunalråd Örebro och VD för Samhällsbygget AB, samt Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare, tekn.dr på KTH och VD för Spacescape. Johan Folkesson, ledamot Akademin för landskapsarkitektur, modererade seminariet. Seminariet går att se i efterhand nedan.

Levande städer för barn och ungaArrangör: Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur

Posted by Sveriges Arkitekter on Thursday, 5 July 2018