Planpriset 2014 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter gratulerar Malmö stad och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, vinnare av Planpriset 2014.

Ansvarig arkitekt: Stadsbyggnadsdirektör arkitekt SAR/MSA Christer Larsson.
Medarbetare: Programarkitekt Marianne Dock, Malmö stad, vicerektor Eva Engquist, Malmö högskola, miljödirektör Katarina Pelin, Malmö stad.
Kommissionärer: Kommissionens ordförande Sven-Olof Isacsson, huvudsekreterare Anna Balkfors.
Referensgrupp: Mikael Stigendal, Olof Östergren, Tapio Salonen.
Övriga: senior adviser, Malmö stad Bertil Johansson, enhetschef IT/GIT Malmö stad Håkan Kristersson.
Beställare: Kommunstyrelsen Malmö stad.

Juryns motivering:
De sociala konsekvenserna av ökande skillnader i levnadsförhållanden i våra städer är en angelägen samhällsfråga som de flesta kommuner arbetar med. Årets Planprisvinnare har närmat sig frågan på ett nytt sätt. Kommunens arbetssätt har möjliggjort en bred samverkan med både forskning, ideella krafter och näringsliv. Genom detta arbetssätt har vinnaren fördjupat förståelsen för samband mellan hälsa och den byggda miljön på en mer vetenskaplig grund. Det stärker inte minst den fysiska planeringens trovärdighet och ställning i stadsutvecklingen. Vinnaren av Planpriset 2014 är en bra inspiration för andra kommuner: Malmö stad med Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

planprisvinnare-foto-jonas-eriksson

Glada vinnare från Malmö stad efter att ha mottagit sitt pris. Foto: Jonas Eriksson.

Juryn 2014 bestod av:
Arkitekt SAR/MSA Johanna Wiklander
Landskapsarkitekt Bengt Andrén
Arkitekt MSA Dag Johansson
Planarkitekt FPR/MSA Eva-Lena Larsdotter
Arkitekt SAR/MSA Kerstin Nilermark.

Samtliga nominerade till Planpriset