Planpriset 2012 - Sveriges Arkitekter

Den fördjupade översiktsplanen visar på en strategi för hur staden kan växa från dagens 130.000 upp till 200.000 invånare. Planen visar att tillväxten kan ske inom stadens befintliga centrum samtidigt som nya kvaliteter skapas. Trafikplaneringen integreras med stadsbyggnadsförslaget och är tillsammans med kulturen drivande i utvecklingen av staden. Det radikala i förslaget är att strategin är operativ. Den genomförs samtidigt som den tänks.

”Sveriges Arkitekters planpris 2012 går till Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna och mer i Umeå. Stadens arbete med en fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna speglar en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden som på många sätt är unik i Sverige.” – ur juryomdömet.

2012 Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna och mer i Umeå

2012 Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna och mer i Umeå

Planering: Umeå kommun, utvecklingsavdelningen genom projektledare landskapsarkitekt LAR/MSA Carl Arnö, Elin Pietroni och arkitekt SAR/MSA Olle Forsgren.

Beställare: Umeå kommun, kommunalråd Lennart Holmlund.

Konsulter: A1 arkitekter AB genom Leif Brodersen, Per Kraft och Herman Arfwedson, har medverkat i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Umeås centrala delar och har även gjort flera av illustrationerna.

Övriga nominerade

Norrköping-Linköping, gemensam översiktsplan. Planerad och beställd av Norrköping och Linköpings kommuner.

Strukturbild för Skåne. Planerad och beställd av Region Skåne tillsammans med de 33 skånska kommunerna.

RUFS 2010, Stockholm. Planerad och beställd av Stockholms läns landsting och Tillväxt, Miljö och Regionplanering (TMR).

Jury

Hanna Areslätt, planeringsarkitekt FPR/MSA
Inger Holmqvist, landskapsarkitekt LAR/MSA
Kristoffer Nilsson, arkitekt SAR/MSA
Ulrika Signal, planeringsarkitekt FPR/MSA
Harriet Wistemar, landskapsarkitekt LAR/MSA