Planpriset 2010 - Sveriges Arkitekter

”Planpriset 2010 går till Stockholms stad för en stadsomvandling av hög klass, med integration av funktioner och förverkligande av visionen om trygga, trivsamma och levande stadsrum. Ett utmärkt exempel på en lösning av en angelägen planeringsuppgift i det hållbara stadsbyggandet.” – ur juryomdömet.

Stockholms stads uthålliga och medvetna arbete med Liljeholmstorget har omvandlat en trasig och ogästvänlig plats till en levande stadsdel. Här finns bostäder, en mångfald av funktioner och ett rikt utbud av offentlig och kommersiell service.

Utvecklingen av Liljeholmstorget i Stockholm. Fotograf: Lennart Johansson.

Utvecklingen av Liljeholmstorget i Stockholm. Fotograf: Lennart Johansson.

Planering: Stockholms Stad, stadsbyggnadskontoret. Planeringsansvariga: Stadsbyggnadskontoret: Planeringsarkitekt FPR/MSA Martin Schröder och i tidigare skeden arkitekt SAR/MSA Ulla-Britt Wickström och arkitekt SAR/MSA Tage Blomqvist. Exploateringskontoret: Lars Fyrvald, Christina Norén och Lena Wohlström. Trafikkontoret: Jan-Erik Hollander.

Beställare: Stockholms stad.

Entreprenörer: JM, Seniorgården, Citycon och SL.

Konsulter: Törneman & Co Arkitektkontor: Arkitekt SAR/MSA Hans Törneman (för JM). HMXW (dåvarande Fråne, Hederus, Malmström): Arkitekt MSA Palle Widegren (för JM). White Arkitekter: Arkitekt MSA Anna Hidemark (för JM samt Seniorgården). Equator: Yves Chantereau och arkitekt SAR/MSA Katarina Sipes (för Citycon). Wester+Elsner: Arkitekt SAR/MSA Fredrik Elsner och arkitekt SAR/MSA Malin Remmer (för Citycon, interiör butiksgallerian). Reinius Sporrong arkitektgrupp AB: arkitekterna SAR/MSA Mats Reinius, P.O. Sporrong, Cecilia Drevås och Filippa Lagerblad samt konstnär Leif Bolter (för SL samt dåvarande Gatu- och fastighetskontoret, ny- och ombyggnad, bussterminal och de delar av torget som betjänar Tvärbanan och bussrörelser). Nivå landskapsarkitektur: Landskapsarkitekt LAR/MSA Åsa Drougge.

Övriga nominerade

Jönköping Stadsbyggnadsvision 2.0. Planerad och beställd av Jönköpings kommun.

Göteborgs översiktsplan. Planerad och beställd av Göteborgs stad.

Simonsland i Borås. Planerad och beställd av Borås kommun och Kanico AB.