Planpriset 2008 - Sveriges Arkitekter

”Malmö stad tilldelas Sveriges Arkitekters Planpris 2008 för sin utveckling av strategin att använda det offentliga rummet för att stödja stadens utveckling. Arbetet pekar på de offentliga rummens betydelse för social mångfald, innovationskultur, attraktivitet och en långsiktigt hållbar stadsutveckling i en kunskapsekonomi. Ett gediget och föredömligt planeringsarbete över traditionella förvaltningsgränser från översiktlig planering till genomförande på plats där medborgarnas delaktighet och inflytande haft en betydelsefull roll.” – ur juryomdömet.

Strategi Offentliga rum i Malmö.

Strategi Offentliga rum i Malmö. Klicka på bilden för att förstora.

Planering: Stadsmiljöavdelningen vid Malmö stads gatukontor genom stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson, projektledare Maria Sundell-Isling och programarkitekt Camilla Anderson, landskapsarkitekter LAR/MSA. Stadsbyggnadskontoret genom Cecilia Hansson, arkitekt SAR/MSA. Kulturförvaltningen genom stadsantikvarie Anders Reisnert.

Beställare: Malmö stad genom tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis.

Övriga nominerade

Fördjupad översiktsplan Alingsås Stad. Planerad och beställd av Alingsås kommun.

Strukturbild för Göteborgsregionen. Planerad och beställd av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Åre Strand. Planerad och beställd av Åre kommun.

Jury

Sten Hedelin
Peter Lindroos
Henrik Haglund
Eva Sjölin
Ulf Alexandersson
Christina Olsson