Planpriset 2006 - Sveriges Arkitekter

Juryns motivering

Ett slumrande idealsamhälle ges nytt liv genom balanserad vidareutveckling av ABC-stadens grundtankar. Modernt stadsbyggande adderar nya kvaliteter till en redan stark identitet. Genom utveckling och förnyelse enligt dagens krav blir Vällingby centrum åter ett modernt kultur- och affärscentrum, samtidigt som dess unika kulturvärden bevaras.

Svenska Bostäder har, tillsammans med Stockholms stad och White arkitekter, lagt ner ett stort och övertygande arbete med att ta fram detaljplan och kvalitetsprogram för helheten. Utifrån noggranna beskrivningar av kulturvärden och bebyggelsens historiska utveckling har omfattning och utformning av nyexploateringen prövats systematiskt. Analysen och de högt ställda kvalitetskraven fullföljs i planbestämmelserna. Det redan långt framskridna genomförandet visar på en smidig och effektiv process där både intentionerna för bevarande och förnyelse säkerställts.

Många har varit delaktiga i processen som efter tålmodigt arbete givit stor samsyn och en föredömlig samverkan mellan staden, arkitekterna och byggherren. Förnyelsen av Vällingby centrum är ett koncept som ger stora förhoppningar inför framtiden och kan fungera som förebild för andra liknande stadsutvecklingsuppgifter. Vällingby centrum har alla förutsättningar att bli en vital 100-åring.

Vällingby centrum i Stockholm

Vällingby centrum i Stockholm. Klicka på bilden för att förstora.

Planeringen: Stockholms stadsbyggnadskontor genom planarkitekt, landskapsarkitekt MSA Maria Pettersson samt byggherrens förtroendearkitekt White arkitekter AB genom arkitekt SAR/MSA Owe Swanson.

Beställare: Stockholms stad och Svenska Bostäder AB genom projektchef Sven Lorentzi.

Övriga nominerade

Partille centrum av Partille kommun, White och Sweco FFNS med beställaren Partille kommun.

Stadsvision Sundsvall av Sundsvalls stadsbyggnadskontor, Sweco FFNS, Ahlqvist Almqvist arkitekter, A1 arkitektkontor samt Arken arkitekter. Beställare var Sundsvall kommun.

Fördjupad översiktsplan för vindkraft i Strömsunds kommun av Anne Dahlgren och Anders Bramme med beställarna Strömsunds kommun och RES Skandinavien.

Bo01 i Malmö av Malmö stads stadsbyggnadskontor med Klas Tham. Beställare var Svensk Bomässa och Malmö stad.

Jury

Inger Sundström, arkitekt SAR/MSA
Bengt Jacobsson, arkitekt SAR/MSA
Ulf Alexandersson, arkitekt SAR/MSA
Sten Hedelin, arkitekt SAR/MSA
Henrik Haglund, planeringsarkitekt FPR/MSA
Christina Olsson, landskapsarkitekt LAR/MSA