Planerardagen 2020 - Sveriges Arkitekter
Akademin för fysisk planering bjuder in till ett halvdags seminarium den 21 januari 2020 och synar frågan Vem planerar vi för? Planerardagen 2020 har temat Vem får plats i staden? Dagen avslutas med ett mingel.

ANMÄLAN

Ordinarie: 1000 kr ex moms, Student: 200 kr ex moms.

Dagens program

13:00  Välkommen! Anna Molén, ordförande Akademin för fysisk planering

13:05  Introduktion av dagens moderator, Björn Ekelund, styrelseledamot i Sveriges Arkitekter

13:10  Kan vi mäta sociala värden? Stefan Fölster, nationalekonom

13:40  Social hållbarhet från byggaktörsperspektiv, Emma Färje Jones, utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska planerardagen_2020_Emma Färje Jones

14:00 Presentation av de nominerade till Planpriset, Caroline Dahl, ordförande i Planprisjuryn

14:50  FIKA

15:30  En stad behöver leva även på natten! Jakob Grandin, grundare till nattklubben Trädgården och konsertscenen Nobelberget planerardagen_2020_Jakob Grandin

15:50  Det ”skaviga” med dialog & delaktighet, Sofia Wiberg, forskare inom urbana och regionala studier KTH planerardagen2020 Sofia Wiberg

16:10  Paneldiskussion ”Vem får plats i staden?” moderator Björn Ekelund i samtal med: Jakob Grandin, Ulrika Signal, teamsamordnare verksamhetsutveckling planavdelningen Malmö stad, Fredrik Lindstål, gruppledare i stadsbyggnadsnämnden och ordförande i Stockholms Hamnar och Sofia Wiberg

16:55  Summering och avslut

17:00  Mingel

Tillsammans med forskare, ekonomer, entreprenörer och planarkitekter fördjupar vi oss i frågan om vilka som ges utrymme i staden. Frågan är aktuell och angelägen. I de allt tätare städerna behöver alla ytor motiveras och hävdas på ett sätt som ställer planeringens avvägningar på sin spets.

De senaste åren har vi byggt högt och tätt runt om i Sverige med det överordnade målet att snabbt få fram många bostäder. Det finns en risk att målet nås – men på bekostnad av parker, dagsljus och bostadsgårdar. Vi talar vackert om hållbarhet men ofta står ekonomiska värden som hög exploateringsgrad, kollektivtrafiknära läge och effektivt markutnyttjande mot sociala och miljömässiga värden som barns goda uppväxtmiljöer, hantering av klimatfrågor och tillgång till friytor.

Genom nedslag i aktuella stadsbyggnadsutmaningar, syftar Planerardagen på att syna hur vårt samhällsbyggande både bär och brister. När sker dagens planering på bekostnad av framtida städers goda livsmiljöer? Hur räknar vi på kostnader som inte bara är ekonomiska utan är tätt sammanflätade med bristande kvaliteter i våra vardagsmiljöer? Vilka är egentligen de avgörande faktorerna för att skapa goda städer och inte minst, hur ska vi prioritera för dem i framtiden?