Phineas Harper och Maria Smith - Sveriges Arkitekter

Phineas Harper och Maria Smith

Architects Interrobang/Deputy Director för Architecture Foundation

Phineas Harper och Maria Smith är båda arkitekter och verksamma i London. Phineas Harper är Deputy Director för Architecture Foundation och parallellt aktiv som arkitekturkritiker (Dezeen, m fl). Han var tidigare chefredaktör för Architectural review. Maria Smith arbetar ofta i fältet mellan arkitektur och konst och driver bland annat Studion Interrobang, en undersökande praktik, tillsammans med Webb Yates Engineers.

Under hösten 2019 var Phineas Harper och Maria Smith del i det curatoriella team bakom Oslo Architecture Triennale, med temat De-growth. I OAT-triennalen undersöktes olika möjligheter för hur arkitektur kan bidra till den samhällsomställning som begreppet De-Growth innebär – ett nytt sätt att se på ekonomi och system för en hållbar framtid.

På Arkitekturgalan tar Phineas Harper och Maria Smith erfarenheterna från Oslo vidare och berättar om hur De-Growth kan fungera i praktiken och vilken möjlig framtid de ser med nedväxt som bas för arkitektur och samhällsutveckling, där grundinställningen handlar om att vi tillsammans kan stå för en omvälvande förändring av branschen om vi bara får förståelse för verktygen och hur vi kan skapa denna omställning, tillsammans.

Läs mer på oslotriennale.no/en/aboutoat2019/curators