Påverkas antalet semesterdagar av korttidsarbete?  - Sveriges Arkitekter

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av korttidspermittering. Av 7 § semesterlagen framgår att frånvaro som beror på korttidsarbete ska räknas in i anställningstiden vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön.

Får jag behålla sparad semester, extra ledighetsdagar och annan intjänad arbetstid, eller måste det läggas ut innan arbetsgivaren kan börja använda korttidspermittering?

Enligt de centrala förbundsavtal som Sveriges Arkitekter tecknat ska semester och semesterintjänande inte påverkas av perioder av korttidsarbete. Intjänade extra ledighetsdagar, sparad semester och annan intjänad arbetstid påverkas alltså inte av en korttidspermittering. De behöver inte läggas ut innan ett avtal om korttidspermittering införs.

Påverkar det här min SGI om jag skulle bli sjukskriven?

Nej, men du behöver meddela Försäkringskassan om att du arbetar under korttidspermittering om du ansöker om ersättning från det sociala försäkringsförsäkringssystemet till exempel sjukpenning och VAB.

Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?

Nej.

Jag är föräldraledig. Påverkas jag av korttidsarbete?

Helt föräldralediga/tjänstlediga berörs inte av deltidspermitteringen utan kvarstår med tidigare beviljad ledighet.