Pascal Hardy - Sveriges Arkitekter

Pascal Hardy

Grundare Agripolis

Pascal Hardy är utbildad agronom och har arbetat som konsult för ett antal företag – främst kring frågor gällande strategi och utveckling. Sedan 1998 har dock miljö och hållbarhet varit det primära fokusområdet, något man ser i såväl grundandet av startupen iNex, en plattform för cirkulär ekonomi och utbyte mellan företag, som Café Philo, en ideell organisation för utbyte av tankar och idéer kring hållbar utveckling. Organisationen Agripolis såg dagens ljus 2016 då Hardy startade med att formulera visionen om ”gröna höghus” och hur dessa skulle bidra till en ny form av stadsutveckling där jordbruk installeras på taket till stadens byggnader. Sedan dess har Agripolis växt och de är nu på väg att etablera projekt internationellt, långt utanför Paris och dess förorter.

Under Arkitekturgalan dyker Hardy ner lite mer specifikt på ett pågående projekt som invigs under våren 2020 – en 14 000 kvadratmeter stor stadsodling på mässhallarna i Versailles. Projektet är världens största stadsodling, helt baserad på organisk odling. Stadsodlingen kommer att skötas av ett tjugotal trädgårdsmästare och kommer under högsäsong kunna leverera cirka 1000 kg frukt och grönsaker dagligen till västra Paris. Förhoppningen är att projektet ska inspirera till fler liknande etableringar, så att fler större städer ska kunna komma närmre odlande och produktion av de råvaror som konsumeras.

Läs mer på www.agripolis.eu