Övriga utmärkelser - Sveriges Arkitekter

Årets möjliggörare

Pernilla Norén och Amanda Larsson, Borlänge kommun, för Arkitekturkollo

Juryns motivering:

Årets möjliggörare ger barn och unga röst att uttrycka sina behov, sprider kunskap om arkitektur och ger inblick i samhällsplanering. Borlänge kommun är ett föredöme i att konkret, med hammare och såg, på ritningar och byggmöten, göra morgondagens vuxna medvetna om sina rättigheter och möjligheter att påverka den byggda miljön.


Årets Arkitekt(h)en

Karin Andersson och Johanna Bratel, designkollektivet Disorder, för pedagogiska designprocesser som Designlabb Rosenlund och Vänskapstorget.

Juryns motivering:

Årets Arkitekt(h)en har använt barnperspektivet konsekvent och med stor inlevelse sedan de startade designkollektivet Disorder. Efter att dessa två landskapsarkitekter lyssnat på barn och unga i frågor om hur deras närområde ser ut, vilka behov det ska fylla och hur det ska funka, jobbar de sida vid sida med unga människor under plan- och byggprocessen.


Årets miljöpionjär

Karin Löfgren, Pi Ekblom och Susanne Rudenstam i TränätverkA

Juryns motivering:

Årets miljöpionjär är ett bjussigt nätverk som delar med sig av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt kring träbyggnad. Här flödar diskussion och kunskapsinsamling över företagsgränserna – allt för att flytta fram arkitektkårens gemensamma träkompetens. TränätverkA:s mål är att arkitekten har en ledande roll i svenskt träbyggande.


Hedersmedlem

Tage Hertzell

Juryns motivering:

Tage Hertzells arkitektur låter betraktaren och användaren upptäcka nya saker. Ingenstans syns detta tydligare än i kvarteret Garnisonen, den svenska strukturalismens storverk som vecklar ut sig i rum bortom rum oändligt. Upprepningen, modulerna, befriar den inre arkitekturen. Lekfullheten inskriven i ordning. Hertzells noggranna omsorg om arkitekturens möjligheter, såväl i de stora strukturerna som i materialens verkan hör till den svenska efterkrigsarkitekturens finaste arv. I Hertzells arkitektur och verk syns också en upptäckarglädje inför arkitekturens material, väl synlig i boken Betongens yta, en äreräddning från 1985 av ett då missförstått material. I en tid som vår, som sätter hållbarheten högt, finns mycket att lära av Hertzells nitiska närvaro i varje del av det han ritade.