Övriga nominerade till Övre Norrlands Arkitekturpris 2008 - Sveriges Arkitekter

Försvarsmuseum Boden

Bild: MAF Arkitekter Luleå

Bild: MAF Arkitekter Luleå


Arkitekter
: Arkitekt SAR/MSA Mats Jakobsson och Arkitekt MSA Peter Karlsson, MAF Arkitekter
Beställare: Boden kommun
Entreprenör: NCC

Juryns motivering
Entrébyggnaden vid Bodens försvarsmuseum ligger i ett tydligt sammanhang med en tydlig idé. Regementsområdet förstärker intrycket av ett försvarsmuseum och skapar nyfikenhet och förväntningar. Befintliga byggnader, nybyggnad och utemiljö upplevs som en helhet. Ljusblänket från entrébyggnadens stora glaspartier välkomnar besökare och inne i foajén dominerar en lekfull hantering av olika funktioner. Omsorgen om detaljerna är stor och genomtänkt när det handlar om möblering, inredning, färger och material. Försvarsmuseet är en stimulerande plats att vara på där miljön, såväl inomhus som utomhus, är levande och självklar.


Byggnadsordningar för Haga, Teg, Grisbacka-Västerhiske-Grubbe, Sofiehem och Ålidhem – Umeå

omslagHAGA.indd

Bild: Umeå kommun


Medverkande arkitekter:
Arkitekter SAR/MSA Olle Forsgren, Lena Tegnér och Anders Berg, arkitekt LAR/MSA Carl Arnö, arkitekt SAR/MSA Stina Fahlgren samt arkitekt MSA Emil Andreasson
Övriga medverkande: Gerd Lantz, Lena Nordlund, Roger Jacobsson och Anna Gemsell
Formgivning: Gunilla Viksten
Beställare: Byggnadsnämnden Umeå kommun

Juryns motivering
Byggnadsordningarna är ett viktigt bidrag som för ett hållbart stadsbyggande på dagordningen. De förenar exploatering med hållbar stadsutveckling och talar för en långsiktig, eftertänksam och reflekterande planering vid en förändring av våra städer. Arbetet är intressant, lättillgängligt och rikt illustrerat. Byggnadsordningarna behandlar byggnaders karaktärsdrag, stadsdelars kulturhistoria, miljö och visioner för framtiden. De är ett gott exempel på ett användbart pedagogiskt planeringsverktyg för olika lösningar i stadsmiljön. Användningsområdet är brett och byggnadsordningarna kan ge råd och vägledning till nytta och glädje för kommuner, konsulter, skolor, i forskning och för en allmänhet i många olika sammanhang.


Kvarterskrogen Garaget på Umedalen i Umeå

garagetiumea

Foto: Micke Rutberg


Ansvarig arkitekt:
Arkitekt MSA Johanna Olsson, White arkitekter, Umeå
Inredningsarkitekt: Arkitekt SIR/MSA Kristofer Jonsson samt Arkitekt SIR/MSA Ulf Linder, White arkitekter, Göteborg
Byggnadsingenjör: Marianne Rutberg
Beställare: Balticgruppen fastighet
Entreprenör: Byggbolaget

Juryns motivering
Med enkla medel och friska grepp och har en omgestaltning av ett befintligt anonymt garage gett en spännande kvarterskrog. Även om varken läget, proportionerna, fasadmaterialet eller ens portarna förändrats är det något helt annat som möter oss. Med det sänkta golvet, glaspartierna och färgschemat har garaget blivit Garaget. Byggnadens tidigare funktion har stilsäkert översatts till en tematisk garagekänsla som inte behöver navkapslar och kolvar på väggarna för att andas rockabilly, neonskyltar och grillat på menyn.


Clip ROOM i Umeå

Bild: SWECO Avista

Bild: SWECO Avista


Arkitekter:
Arkitekt SIR/MSA Christer Stenmark och Peter Järvholm, Sweco Avista AB
Byggherre: Clip Room

Juryns motivering
Med avstamp i klassisk modernisms rena linjer och kuber har man med lekfull modernitet och materialglädje tagit ett helhetsgrepp. Utvecklingen till ett funktionellt koncept lyckas förena stilistisk stringens och välkomnande värme. Entréns catwalk övergår i en bänk och fortsätter upp längs väggen mot taket. Tusentals mobiler upphäver gränsen till taket med effekten att upplevelsen av tak nästan försvinner. Detta förstärks med det skiktlimmade trägolvet som följer upp mot taket och blir vägg mot det trygga personalrummet en halvtrapp upp. Den ljusa och eleganta interiören kontrasterar effektfullt mot den anrika exteriörens bankmässiga yttre.


Förvaltningshusets gård Umeå Universitet

forvaltningshuset

Foto: Anders Glassel


Arkitekt:
Arkitekt LAR/MSA Anders Glassel
Beställare: Akademiska Hus Norr AB
Entreprenör: Svensk Markservice AB

Juryns motivering
Med engagemang och experimentlusta har man lyckats med uppgiften att ur en icke-plats skapa en inbjudande gårdsmiljö i söderläge. Låga murar, buskar, smågatornas stråk och de flyttbara sittplatserna ger naturliga rum för möten. Tusentals planterade växter, från lökar till träd, ytbeläggningar, konst och ljussättning ger en levande miljö. Det är en miljö som ständigt förändras och förnyar sig över dygnet, med årstiderna och inte minst genom de kommande årens tillväxt. Nästa år är platsen något annat.


Kulturens Hus i Luleå

Foto: Ulf Selander

Foto: Ulf Selander


Ansvarig arkitekt:
Arkitekt SAR/MSA Hans Tirsén, Tirsén & Aili Arkitekter, Luleå.
Övriga medverkande arkitekter: Arkitekt SAR/MSA Bengt Aili och Martin Häller.
Beställare: Luleå kommun
Entrprenör: Nåiden Bygg AB

Juryns motivering
Byggnaden ligger väl synligt längst in i Norra hamnen. För den som kommer från Notviken/Mjölkudden ligger den i fonden. Trots sin storskalighet håller den en låg profil och smälter väl in i stadsbilden. Entréfasaden av glas, sten och trä är mycket välstuderad och vacker med stark egen karaktär. Arkitekturen är tydligt inspirerad av internationella strömningar och väl förankrad i den norrbottniska byggnadstraditionen. Byggnaden ger ett varmt och välkomnande intryck som skapar höga förväntningar. Speciellt i mörker då den lyser som en lykta och signalerar ljus, värme och öppenhet. Ambitionerna om en transparant byggnad för kulturella möten är uppenbara.


Studio Acusticum i Piteå

Foto: Ulf Selander

Foto: Ulf Selander


Arkitekt:
Arkitekt SAR/MSA Gunnar Grönlund, Arkitekthuset Monarken
Inredning: Arkitekt SIR/MSA Karin Gedeborg och Arkitekt SAR/MSA Louise Lindquist Sassene (designkoncept konsertsal)
Byggherre: Piteå Näringsfastighet AB
Entreprenör: Nåiden bygg

Juryns motivering
Studio Acusticum är en tillbyggnad till en äldre byggnad som bland annat innefattar den gemensamma huvudentrén och en restaurang. Fasadmässigt har den nya delen helt anpassats till den befintliga. Konsertsalen är ett mycket vackert rum med klassiska proportioner. Materialbehandlingen är lyckad. Furu dominerar men kontrasteras på ett medvetet och spännande sätt av reliefer av furu och dekorativa grå element på väggarna. De innovativt utformade betonggrå akustikpanelerna och inte minst stolarna som klätts i olika toner av blått är välgörande för helhetsintrycket.