Övriga nominerade till Övre Norrlands Arkitekturpris 2002 - Sveriges Arkitekter

Sameskolan i Kiruna

sameskolan

Arkitektens beskrivning av projektet:
Sameskolstyrelsen har efter lång tids utredning fått möjligheten att bygga egna lokaler för sin skolverksamhet. Den aktuella skolan består egentligen av en tillbyggnad till en låg- och mellanstadieskola från mitten av 1960-talet. Avgörande för skolbyggnadens utformning har varit ambitionen att tillskapa en särskild kulturell/etnisk identitet – en samisk identitet. Det har då blivit nödvändigt att söka”icke-västerländska” utgångspunkter för organisation och formgivning. Istället har förebilder hämtats från olika naturfolk runt jorden, folk som har naturen och naturens funktioner som en integrerad del i sitt byggnadsmönster.

Arkitekt: Lars Sundström Arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Lars Sundström.
Byggherre: Specialskolor i Sverige AB, entreprenör ER Bygg AB Kiruna.

Juryns nominering:
En anläggning för lärande där tillbyggnaden tar gestalt ur det landskap som burit fram den samiska kulturen. Den yttre formen förmedlar känslan av ett böljande fjällandskap med byggnadsdetaljer som för tanken till samernas naturnära vardagsliv. Med inlevelse och djup kunskap, om den kultur, som är objekt för lärosätets verksamhet, har arkitekten förenat ett modernt formspråk med det ursprungligt samiska. Ett klassiskt arkitektarbete i en miljö utan referenser till klassisk arkitektur.


Institutet för rymdfysik i Kiruna

rymdfysik-kiruna

Arkitektens beskrivning av projektet:
IRF bedriver främst experimentell grundforskning i rymd- och atmosfärfysik, och har för sina utökade lokalbehov fått fyra tillbyggnader. Entrén, undervisningsbyggnaden, den påbyggda fjärde våningen och den runda satellitbyggnaden som rymmer de gemensamma funktionerna matsal, bibliotek och aula. Arkitekten beskriver: ”Den arkitektoniska utformningen försöker spegla verksamhetens själ, det ständiga sökandet. Strävan har varit att använda icke monumentala former som fast förankrade i terrängen utmanar vila och bejakar rörelse.” Utsikten mot väster och Kiruna, rörelser och möten, har varit viktiga utgångspunkter både för anpassningen i terrängen och för planens uppbyggnad.

Arkitekt: MAF Arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Mats Jakobsson

Juryns nominering:
En vetenskaplig struktur har genom tillbyggnaden fått ett lekfullt anslag där den fria formen vidgat det rumsliga mot öppenhet och rymd. En frimodig gestaltning som kompletterar det rationella med inlevelse och känsla. Det vetenskapliga förenas med det intuitiva i en arbetsmiljö för såväl insikt och utblick som inblick och utsikt. En lykta mot rymden, stadigt förankrad i landskapet.


Tillbyggnad radhus i Luleå

tillbyggnadradhus

Arkitektens beskrivning av projektet:
Den marina prägeln utgår från platsens skärgårdshistoria och familjens genuina båtintresse. Bryggtemat finns i markbehandlingen, trädäck och fyrlampan. Båttemat återfinns i tillbyggnaden som fortsätter inomhus. Entrérörelsen, rymdkänslan och dagsljuset har varit målsättningen. Tillbyggnadens öppna välkomnande gest värnar matplatsens utsikt och dagsljus. Dagsljusbehovet har styrt fönstersättningen vilket ger lyktverkan kvällstid. Tillbyggnaden rymmer entré och arbetsplats.

Arkitekt: Mats Winsa Arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Mats Winsa.
Byggherre: Mats Sjöberg & Birgitta Lundkvist, entreprenör Lindströms Golv och Bygg Råneå.

Juryns nominering:
En fräck kommentar till det slentrianmässigt formade, som visar vad gott arkitektarbete kan betyda. Det ordinära får en ansiktslyftning och blir plötsligt intressant. Det utmanande formspråket vidgar vyerna och det trångt kyffiga lyfts till en lika enkel som raffinerad skönhet. Den fula ankungen blev plötsligt en svan!


Biblioteket Renforsskolan i Vindeln

bibliotekvindeln

Arkitektens beskrivning av projektet:
Genom att integrera kommunens huvudbibliotek med den ombyggda skolan har White arkitekter skapat en ny mötesplats för alla generationer i Vindeln; en central punkt där nyfikenhet, lust, kreativitet och lärande kan mötas. Bibliotek, torg, cafetéria och skolrestaurang samverkar och bildar hjärtat i skolan. Vindelns vackra och varierade landskap blev den naturliga utgångspunkten för byggnadens gestaltning. Naturens skönhet är den bärande metaforen vid den invändiga utformning av torg och bibliotek. Träet och stenen används genomgående i interiörerna. Bibliotek och torg sammanlänkas med väggpaneler i trä i svepande organiska former. Torget har ett konstnärligt utfört stengolv, ”Snöflingan”, formgivet av Anders Krüger.

Arkitekt: White Arkitekter Umeå genom arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren.
Byggherre: Vindelns kommun, entreprenör NCC Construction Sverige AB.

Juryns nominering:
En sympatisk tanke i en renodlad form: det fria ordet på hedersplats i Vindelns högstadieskola. Entréns frikostiga rymd lyfter ljuset i cylinderns enkla form och vidgar tanken mot bibliotekets upplysta värld. Biblioteket blir en länk mellan ungdomars kunskapsiver och vuxenvärldens prioriteringar. Den cylindriska lyktan lyser över en liten kommuns kloka ambitioner.


Tillbyggnad Frälsningsarmén i Umeå

fralsningsarmen

Arkitektens beskrivning av projektet:
På Frälsningsarméns tomt i centrala Umeå står tre äldre trähus. Två av dem uppfördes längs Sveagatan efter den stora branden 1888. Mot Kungsgatan uppfördes 1918, i nyklassicistisk stil, en biografbyggnad. Husen övertogs 1921 av Frälsningsarmén. För nya behov byggs nu en länkbyggnad som förbinder de tre husen. Man får med detta en ny ändamålsenlig huvudentré till anläggningen samt nya samlings- och ungdomslokaler. Byggnaderna mot Sveagatan har ändrats efter förebild från originalritningar och fått en tidstypisk färgsättning. Mot Kungsgatan har huset med sin arkad restaurerats. Tillbyggnaden har givits ett modernare formspråk med lockpanel och stora glasytor.

Arkitekt: Frälsningsarmens fastighetskontor genom arkitekt SAR/MSA Ulf Ander.
Byggherre: Svenska stiftelsen för frälsningsarmén, entreprenör NCC Construction Sverige AB.

Juryns nominering:
En ny byggnadskropp med modernt formspråk kompletterar pietetsfullt renoverad byggnadskultur i en expanderande anläggning. Det moderna blir en rumslig länk som förenar det gamla med den nya tidens krav på mångfunktionalitet och öppenhet. Ett kulturarv räddas av en orädd tilltro till modernitetens möjligheter. Ett stycke byggnadskultur bevarat och utvecklat genom gott arkitektarbete.