Övre Norrlands arkitekturpris 2016 - Sveriges Arkitekter

Toppstugan i Hemavan. Arkitekt: Hans Murman, Murman arkitekter. Fotograf: Sam Hedman och Åke E:son Lindman

Övre Norrlands arkitekturpris 2016 tilldelas toppstugan i Hemavan, en limträkonstruktion som är både stramt elegant och robust inbjudande. Arkitekt är Hans Murman, Murman arkitekter.

Priset kan delas ut till byggnad, inredning, landskap och/eller planeringsdokument som färdigställts de senaste åren i Västerbottens eller Norrbottens län.

Juryns motivering lyder: ”Genom att arbeta konsekvent och med en tydlig strukturell idé har arkitekterna här åstadkommit något av det svåraste inom arkitekturen, en byggnad som är skenbart enkel men som är genomgripande logistiskt rationell, och som trots att den är ny redan upplevs som en naturlig del av sin omgivning.”

Beställare: Hemavan Alpint
Färdigställt: 2016
Ort: Hemavan
Team: Murman arkitekter
Om det vinnande projektet: Med enkla material, strukturell tydlighet och en karaktäristisk volym lyckas den nya toppstugan i Hemavan med det svåra konststycket att vara både stramt elegant samtidigt som den är robust och inbjudande. Planlösningen är enkel. Rummet definieras av den bärande limträkonstruktionen som skapar ett generöst och välkomnande rum belyst av de fönsterpartier som täcker gavlarna. Skalan i rummet bryts ner av köksdelen och de intima sittgrupperna för restauranggästerna där den lägre takhöjden leder ut blicken till en hänförande utsikt över fjällandskapet. Rejäla bord i lackad furu, fasta sittbänkar och praktiska lösningar för skidutrustning och tjocka kläder skapar en opretentiös och tillåtande miljö för skidåkare i alla åldrar. Genom att arbeta med en konsekvent materialanvändning och en tydlig strukturell idé har arkitekterna här åstadkommit något av det svåraste inom arkitekturen, en byggnad som är skenbart enkel men som är genomgripande logistiskt rationell, och som trots att den är ny redan upplevs som en naturlig del av sin omgivning.

Juryn bestod av:

Therese Kreisel Ordf Sammankallande
Arkitekt SAR/MSA Planarkitekt
Skellefteå kommun

SOFIA ÖNELL
Inredningsarkitekt MSA
Tema Umeå

Mats Thorén
Arkitekt SAR/MSA
LINK Arkitekter Umeå

Björn Ylinenpää
Arkitekt MSA Planarkitekt
Luleå kommun Stadsbyggnadsförvaltningen

Linnea Örtenvik
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Ramböll Sverige AB

Niclas Granljung
Arkitekt SAR/MSA

Övriga nominerade:

Stadsberget, Piteå

Beställare: Piteå kommun
Färdigställt: 2016
Ort: Piteå
Team: White arkitekter och Henning Larsen Architects
Fotograf: Åke E:son Lindman

En tävling för ett nytt parkeringshus mellan Sundsgatan och Prästgårdsgatan i Piteå utlystes 2012. Det tidigare parkeringsdäcket hade använts som en fest- och konsertplats under sommarmånaderna, men utgjorde även en barriär mellan handeln på Storgatan och miljön runt kyrkan och stadshotellet. Det nya parkeringshusets volym trappas ner mot ett nytt torg med sittgradänger och trappor upp på taket vilket gör att barriäreffekten motverkas och gör att byggnaden istället integreras till en del av det offentliga rummet. Parkeringshuset består av en konstruktion i betong och stål som täckts med ett grovt träraster som fasats av för att skapa en vågrörelse i fasaden runt den rundade byggnadsvolymen. Sammantaget har Piteå fått ett parkeringshus som både fungerar som en lykta under mörka vinterkvällar och faktiskt utgör en plats för vistelse året om.

P5 Konferens, Umeå

Beställare: Balticgruppen AB
Färdigställt: 2015
Ort: Umeå
Arkitekt: White arkitekter
Fotograf: Therese Kreisel

P5 konferens är en integrerad del i kulturhuset Väven i Umeå centrum, men separerar sig genom sin gestaltning från det allmänna till det speciella. P5 nås via en rulltrappa från våningsplanet under, och besökaren stiger på ett filmiskt sätt upp i en värld som minner om Werner Phanton och James Bonds sena 60-tal. Den oerhört enkla men genialiska upprepningen och variationen av en träkloss förankrar P5 i Norrlands och Västerbottens historia i näverslöjdens formtradition. Väggar, material, kulör och formspråk skapar nyanser och illusioner som ger plats för betraktarens egna associationer.

Brf Radiomasten, Luleå

Beställare: Galären i Luleå AB
Färdigställt: 2016
Ort: Luleå
Arkitekt: Tirsén & Aili arkitekter
Fotograf: Magnus Stenlin

Hela kvarterets gestaltning andas kvalitet och ambition. Ett genomdrivet koncept från skiss till utförande genom användandet av olika tegel och fogkulörer skapar variation samtidigt som kvarteret hålls samman av tydlig form. Kvarteret frontas med en stadsmässig karaktär i tegel medan innergårdarna upplevs som mjukare, småskaligare och har en tydlig privat karaktär. Sedumtak ger fina vyer från övre våningsplan och stärker känslan av hållbarhetstänk.

Bryggeriet, Skellefteå

Beställare: Repay Invest Fastigheter
Färdigställt: 2015
Ort: Skellefteå
Arkitekt: Tyréns arkitekter, arkitekt SAR/MSA Ove Nilsson, arkitekt SAR/MSA Moa Öst, byggnadsingengör Lars Löfstedt
Fotograf: Sofia Önell

Skellefteå kommun har tagit ett stort steg i förvandlingen av älvstranden mellan Viktoriabron och Parkbron. Tyréns Arkitekter fick uppdraget att projektera ett bryggeri samt en nattklubb och café i förlängningen av Hörnellgatan ner mot älvstranden. Byggnaderna underordnar sig sluttningen ner mot vattnet med sina pulpettak som kragar ut mot vattnet och ger skydd mot södersolen. Fasaderna är genomtänkta och vittnar om en stark estetisk känsla för material och detaljer.