Övre Norrland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Foto: Cecilia Ek

2014 års pris tilldelades gång- och cykeltunneln Saras tankegång vid Umeås järnvägsstation. Arkitekt: Lennart Sjögren, Mattias Nordström, Per Erik Rylander, Gustavo Aguerre och Ingrid Falk på White arkitekter.Foto: Cecilia Ek

Sveriges Arkitekter Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län. I lokalföreningens verksamhet ingår att varje år dela ut ett arkitekturpris.Vår verksamhet