Östersunds kommun - Sveriges Arkitekter

Östersunds kommun genomför upphandling av konsult för fördjupad översiktsplan. I förfrågningsunderlaget ställs krav på att anbudsgivare till anbudet ska bifoga en genomförandebeskrivning av uppdraget. Sveriges Arkitekter har tillskrivit kommunen om att det förutsätts att anbudsgivare ska utföra utredningsarbete i anbudet och att det inte är möjligt att kalkylera omfattningen av uppdraget i förhållande till det angivna fasta arvodet.

Läs Sveriges Arkitekters skrivelse nedan.

Uppdatering 2015-03-17: Östersunds kommun har inkommit med svar, se nedan.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till Östersunds kommun 2015-03-10

Östersunds kommuns svar 2015-03-12