Tidigare pristagare - Sveriges Arkitekter

Vinnare 2013: Strömparken, Norrköping

Byggherre: Tekniska kontoret, Norrköpings kommun
Arkitekt: Tyréns, landskapsarkitekt Johanna Grander (ansvarig), landskapsarkitekt LAR/MSA Ulrica Heidesjö
Byggnadsentreprenör: Skanska
Byggår: 2012-2013

Övriga nominerade:
Projekt: Motalabron, Motala
Byggherre: Trafikverket
Arkitekt: Sjögren arkitekter, ansvarig arkitekt SAR/MSA Sven Magnus Sjögren, Ramböll, landskapsarkitekt LAR/MSA Henrik Undeland
Byggnadsentreprenör: NCC
Byggår: 2009-2013

Fotograf: Per Pixel Arkitekt: Sjögren Arkitekter
Fotograf: Per Pixel
Arkitekt: Sjögren Arkitekter

Projekt: Fritidshuset Stupet, Ödeshögs kommun
Byggherre: Provat
Arkitekt: Petra Gipp arkitektur, ansvarig SAR/MSA Petra GIpp, handläggande Maria Videgård, Erika Vegerfors
Byggentreprenör: Wilzéns Byggtjänst
Byggår: 2011-2013

stupet-ostergotland
Fotograf: Åke E:son Lindman
Arkitekt: Petra Gipp