Östergötland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Kopparhammaren 2 (K2), AG Arkitekter AB


Bilden föreställer Östergötlands arkitekturpris 2015 – Kopparhammaren 2 (K2).                        Arkitekt: AG Arkitekter. Fotograf: Anna-Maria Häggblom. 


Sveriges Arkitekter Östergötland har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften.

Sveriges Arkitekter Östergötland delar också ut Östergötlands arkitekturpris.


Östergötlands arkitekturpris 2016?

Hög tid för spaning i länet efter ny arkitektur med verkshöjd! Valbara är arkitekturverk som blivit färdiga senast år 2016, såväl byggnader, inredningar, landskap, som stadsplaner. Skicka eller lämna förslag till prisjuryn: Helena Hasselberg, Lina Gregersdotter, Roger Stigsson och Dag Johansson, (kontaktperson tel 011-15 21 57, e-post dag.johansson@norrkoping.se), senast den 1 juni.


Kommande arrangemang 2017: