Östergötland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Kopparhammaren 2 (K2), AG Arkitekter AB

På bild: Östergötlands arkitekturpris 2015 – Kopparhammaren 2 (K2). Arkitekt: AG Arkitekter. Fotograf: Anna-Maria Häggblom.

Sveriges Arkitekter Östergötland har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften. Sveriges Arkitekter Östergötland delar också ut Östergötlands arkitekturpris.