Opinion - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Varje dag sker saker på olika nivåer i samhället som påverkar arkitekturen. Lagar antas, idéer och åsikter ventileras, byggnadsverk uppförs eller prisas. Här kan du ta del av Sveriges Arkitekters opinionsarbete och ställningstaganden i politiska frågor.

Vill du prata med oss? Kontakta förbundsdirektör Tobias Olsson, tel 0725-64 77 13, eller kommunikationschef Ariella Nisell, tel 0709-70 76 46.


Sveriges Arkitekter i mediaVåra debattartiklarRemissyttrandenTwitter