Open call för utställning i Malmö - Sveriges Arkitekter

Grafik: Andréasson & Leibel

Information in English

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center i Malmö söker arkitektteam för medverkan i en utställning om regionalt förankrad nyskapande arkitektur i södra Sverige.

Målet med utställningen Define/Refine är att skapa en diskussion om arkitekturens roll för en regions identitet. Vad är en arkitektur som växer ur sin lokala naturliga och kulturella kontext? Hur kan den vara förankrad men ändå varierad och sökande, respektera historik och kontext och samtidigt vara utgångspunkt för innovation, samt i sin gestaltning vara ett uttryck för sin samtid?

Ladda hem PDF med mer utförlig information

Utställningen Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World visas på Form/Design Center i augusti-september 2020. Den tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism för att diskutera lokal arkitektur i en global värld.

Ansökan

Ansökan skickas som en A4 PDF (max 15 MB) till gunilla.kronvall@arkitekt.se senast den 15 jan 2020.

Senaste datum för ansökan: 2020-01-15
Startmöte för utvalda team: 2020-01-29
Arrangör: Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Kontakt/Curator: Gunilla Kronvall Arkitekt RIBA II SAR/MSA.