Vi på kansliet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters kansli ger medlemmar service och bistår samhällsbyggnadsbranschen och andra arkitekturintresserade. Vi svarar på yrkesfrågor om bland annat karriär, lön, företagande och kompetensutveckling samt på utbildnings- och andra professionsfrågor.

Kontaktuppgifter
Mail: kansli@arkitekt.se
Telefonnummer: 08-505 577 00 (måndag till fredag kl 8.30–16)
Medlemsfrågor: medlem@arkitekt.se
Fackliga frågor:jurist(a)arkitekt.se Telefontiden är kl 9–15.


Kontakta oss