Filborna vattentorn, Helsingborg. Foto: Werner Nystrand.

Verksamhetsprogram 2023–2024

Utgångspunkt för verksamhetsprogrammet, som antogs på förbundsstämman 2022.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. En organisation som arbetar på uppdrag av sina medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning.

Sveriges Arkitekter har till uppdrag att företräda sina medlemmars intressen. Sveriges Arkitekters utgångspunkt är att arbetet med att främja arkitekturens utveckling bygger på att bästa möjliga villkor skapas för arkitekternas yrkesutövning. Sveriges Arkitekter erbjuder medlemmarna en bred service, intressebevakning och verkar opinionsbildande.

Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter.