Valberedningens nomineringar till årsmötet 2021

Valberedningens nomineringar till Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte 2021

Styrelsen

Ordförande: Linnéa Hanell
Kontaktuppgifter: linnea.hanell@outlook.com

Valberedningen väljer att nominera Linnéa Hanell till ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2021.

Linnéa läser sitt sista år som planeringsarkitekt på LTH, med en tidigare bachelor från BTH. Hon har genom sitt arbete som lokalordförande, vice ordförande- och tillförordnad ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna fått en god förståelse organisationen och dess arbete. Linnéa inspirerar andra och ser till att alla kommer till tals. Kommande verksamhetsår kommer liksom detta präglas av Corona, vilket kräver anpassningar av den verksamhet som Sveriges Arkitekter Studenterna bedriver. Linnéa är taggad på att ta sig an utmaningen med ett Coronasäkrat år och valberedningen känner sig lugn i att Linnéa kan driva organisationen framåt. Med hennes erfarenhet, noggrannhet och struktur tror vi i valberedningen att Linnéa kommer passa bra i rollen som ordförande.

Vice ordförande: Emma Vo
Kontaktuppgifter: emmamaivo@gmail.com

Valberedningen väljer att nominera Emma Vo till styrelsen för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2021. Valberedningen rekommenderar Emma till posten som vice ordförande.

Emma studerar till inredningsarkitekt på HDK och sitter idag som vice ordförande i den lokala styrelsen. Hon sitter även med som studentrepresentant i Sveriges Arkitekter Västra Götaland. Emma har under dessa två uppdrag byggt upp en god förståelse för arbetet som Sveriges Arkitekter utför och hur organisationen är uppbyggd. Emma vill arbeta för att tydligare och starkare samarbete mellan de olika utbildningarna och
bidra till ett större utbyte mellan skolorna. I detta arbete ser hon även fram emot att kunna bygga upp en tydligare bild av yrket och kunna dela med sig av den kunskapen till andra studenter. Valberedningen tror att Emma kommer fungera bra som ett komplement till Linnéa och stötta henne i sitt arbete.

Projektledare: Linus Fridén
Kontaktuppgifter: linuswfriden@live.com

Valberedningen väljer att nominera Linus Fridén till styrelsen för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2021. Valberedningen rekommenderar Linus till posten som projektledare.

Linus läser sitt sista år som inredningsarkitekt på Konstfack. Han har under två år suttit som lokalordförande och under året som varit suttit som studentrepresentant i Akademin för inredningsarkitektur. Linus har under det senaste året saknat den glädje och driv som finns inom studentverksamheten och vill under sitt sista år vara del av det. Linus tycker att kopplingen mellan
studentvärlden och yrkeslivet är viktigt och vill gärna driva projekt i den inriktningen.

Sekreterare: Maija Virkki
Kontaktuppgifter: maija.virkki@gmail.com

Valberedningen väljer att nominera Maija Virkki till styrelsen för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2021. Valberedningen rekommenderar Maija till posten som sekreterare.

Maija läser till byggnadsarkitekt vid Chalmers och är nu inne på hennes tredje år av utbildningen. Tidigare år har hon varit engagerad som kommunikatör i lokalstyrelsen där hon idag sitter som ordförande. Under denna tid så har hon byggt upp erfarenhet av att driva och hålla i event på
skolan men även i samarbeten mellan Chalmers och HDK. Maija är en person som gillar att lösa problem och ha ordning på sin omgivning. Hon vill i styrelsen lyfta frågan om studenthälsa och studiemiljö och delta i en större diskussion om detta skolorna emellan. Maija lägger stor vikt vid att bygga upp en bra klimat i en grupp och ser gärna till att alla ska ha möjlighet att bli hörda. Valberedningen tror att Maijas tydlighet och öga för struktur kommer ha väldigt positiv påverkan på styrelsen arbete.

Kommunikatör: Ottilia Ljung
Kontaktuppgifter: Ottilia.Ljung@live.com

Valberedningen väljer att nominera Ottilia Ljung till styrelsen för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2021. Valberedningen rekommenderar Ottilia till posten som kommunikatör.

Ottilia studerar till planeringsarkitekt och är nu inne på det fjärde året av sin utbildning på BTH. Ottilia har länge varit engagerad utanför skolan och har under sitt lokalordförandeskap lärt känna Sveriges Arkitekter Studenterna. Efter ett års uppehåll av aktivt engagemang i studentsammanhang känner Ottilia att hon saknar engagemanget och den energi som studenter ger. Hon vill vara med och bidra till kontakten mellan skolorna och kunskapsutbytet som det medför. Under rådande omständigheter tycker hon att arbetet med sociala medier som ett att kommunicera med studenter är extra viktigt och ser de som en viktig del i att öka utbytet mellan studenter, Sveriges Arkitekter Studenterna och Sveriges Arkitekter. På dessa grunder tillsammans med hennes glädje och energi tror valberedningen att Ottilia har mycket att bidra med som kommunikatör i styrelsen.

Revisor: Assar Ekander Swanberg
Kontaktuppgifter: assar.ekander.swanberg@gmail.com

Valberedningen väljer att nominera Assar Ekander Swanberg till revisor för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2021.

Assar går sitt tredje år på BTH där han studerar fysisk planering. Han har varit engagerad i Sverige Arkitekters lokalstyrelse på BTH och sitter nu som projektledare i den nationella studentstyrelsen. Assar besitter en bred kunskap och erfarenhet inom Sveriges Arkitekter Studenterna och har därför en god förståelse för organisationen. Valberedningen tycker det är
bra för organisationen att kunna behålla kunskap och att Assar kan vara med som ett stöd för kommande styrelse och organisation.