Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte 2023

Nu är det dags för Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte 2023. Den här gången i Sundsvall.

Den 21 januari, klockan 9–17 håller studenterna sitt årsmöte i Sundsvall. Årsmötet sker under en heldag med genomgång av året, projekt, budget, och sedan fokuserar mötet på kommande år och verksamhetsplan. Styrelsen kommer uppdatera den här sidan löpande fram till årsmötet med aktuell information.

Årsmöteshandlingar 2023

Följande handlingar kommer att publiceras här inom kort:

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse 2021
  • Motioner
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens nomineringar
  • Valberedningens nomineringar med motiveringar
  • Valberedningens nomineringsbrev
  • Verksamhetsplan 2023