Lokalstyrelsen BTH

Granne med havet i Karlskrona ligger BTH/ Blekinge tekniska högskola där Sveriges samtliga planeringsarkitekter utbildas.

Utbildningen i fysisk planering är den enda i sitt slag och består av en grundutbildning på kandidatnivå som tillsammans med masterprogram i stadsplanering eller strategisk fysisk planering leder fram till en arkitektexamen. Utbildningen fokuserar på hur vi kan undersöka, förstå och utveckla vår urbana miljö. Här varvas individuellt skissande och akademiskt skrivande med projektarbeten i grupp.