Lokalstyrelsen Alnarp

Studenterna på Landskapsarkitektprogrammet vid SLU Alnarp tycker om det levande växtmaterialet och läser en bred kombination av teoretiska kurser under sin kandidat. 

Kurserna varvas med projektarbeten där de använder sina kunskaper i verklighetsförankrade uppgifter. De två avslutande åren fördjupar de sig inom design eller planering genom projektarbeten och kurser i teori och metod.

Sveriges Arkitekter Alnarps lokalstyrelse har ett väl utvecklat samarbete med landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna och arkitektstudenter vid LTH i Lund då de bland annat anordnat träffar och workshops ihop. Detta för att skapa utbyta kreativa ideér och för att skapa goda relationer mellan de olika skolornas studenter.