Deltagarlista – årsmöte 2021

Här är samtliga deltagare i Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte den 23 januari 2021.

Alnarp

 • Emilia Rentorp
 • Maria Cankalp
 • Fredrik Blasberg

BTH

 • Leo Westlin
 • Ottilia Ljung
 • Hilma Ottosson

Chalmers

 • Rikard Murgård
 • Philip Johansson
 • Hirunjith Walisadeera
 • Rikard Murgård
 • Tove Källander
 • Maija Virldci

HDK

 • David Rosman
 • Stina Holgersson
 • Konstfack
 • Olivia Åhman
 • Josephine Karlsson

KTH

 • Elin Lennartsson
 • Sofia Hesselstrand

LTH

 • Petter Fredriksson
 • Emanuel Grahn
 • Louise Leijon

Ultuna

 • Louise Vissberger
 • Malin Almgren
 • Magda Wojcicka

UMA

 • Erik Delvéus
 • Eskil Brinkmann
 • Edith Tamm

Valberedning

 • Johannes Henriksson
 • Tim Licke
 • Magdalena Wojcicka
 • Sofia Renbjörk

Verksamhetsrevisorer

 • Pontus Wirf
 • Poul Enger

Mötesordförande

 • Ellinor Alvesson
 • Jacob Adamowicz

Styrelsen

 • Linnéa Hanell
 • Linnea Nilsson
 • Assar Ekander Swanberg
 • Aida Davallou

Kansliet

 • Rebecca Wahlström

Övriga inbjudna

 • Studentrepresentanter
 • Nominerade studentrepresentanter
 • Nominerade valberedning
 • Nominerade styrelse
 • Nominerad verksamhetsrevisor