Personer sträcker upp handen i luften

För dig som är ledamot

Här lägger vi upp information till dig som är ledamot på Sveriges Arkitekters stämma. Vi hoppas att du redan nu ser fram emot två dagar fyllda med beslut och diskussioner.

Praktisk information för dig som är ledamot

Stämman äger rum fysiskt på IVA Konferenscenter i Stockholm. Du som ska vara ledamot hittar all praktisk information på en lösenordskyddad sida. Här anmäler du också om du kan delta på stämman eller inte. Saknar du lösenordet? Mejla till lena.engelbrekt@arkitekt.se så skickar hon det till dig.

Till sidan med praktisk information

Som stämmoledamot är du vald av din lokalförening eller Sveriges Arkitekter Studenterna att representera alla Sveriges Arkitekters drygt 14 000 medlemmar.

Stämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ och tar beslut om målsättningar och ramar för verksamheten samt väljer representanter till styrelsen, nämnder och andra organ. Din lokalförening eller Sveriges Arkitekter Studenterna har valt dig att vara deras representant på stämman.

Styrelsens förslag till beslut och inlämnade motioner kommer att göras tillgängliga den 21 oktober 2022. Stämmans handlingar är helt digitala och kommer läggas upp i ett särskilt mötesverktyg som du kommer att få tillgång till i samband med att beslutsförslagen är klara.

Det är bra att ta kontakt med din lokalförening för att diskutera de förslag som styrelsen och valberedningen lägger till stämman för att vara överens om gemensamma ställningstaganden. Vi har uppmanat lokalföreningarna att hålla möten tillsammans med stämmoledamöterna första veckan i november för att diskutera de beslut som ska tas på stämman.

Hur du påverkar:

Yrkanden 

Stämmoledamöter har rätt att lämna yrkanden på de förslag som styrelsen lägger fram för beslut. Varje förslag till förändringar kan ge konsekvenser för ekonomi och övrig verksamhet. Styrelsen analyserar konsekvenser och vid behov kan dem omfördela resurser och omprioritera verksamhetsprogrammet för att genomföra de förslag som stämmoledamöter lägger fram som yrkanden. Styrelsen är tar gärna emot förslag och yrkanden redan innan stämman för att kunna bereda yrkanden på bästa sätt. Det är självklart också tillåtet och välkommet med yrkanden även under mötets gång.

Medskick 

Stämmoledamöter kan före eller under mötet göra medskick till styrelsen. Medskick kan vara uppmaningar eller förslag på en mer detaljerad nivå än verksamhetsprogrammets mer generella formuleringar. Stämman tar dock inte beslut om medskicken, de hanteras istället av styrelsen.

Yrkanden och medskick gör du direkt i det digitala systemet.

Motioner

Motioner är en möjlighet för alla Sveriges Arkitekters medlemmar, att ge förslag till stämman. Vi har lagt upp tips och råd för dem som vill skriva en motion till stämman. Sista dag att skicka in motioner var den 7 oktober.

Lista på ledamöter 2022

 • Blekinge – Jonathan Lane och en vakant
 • Gävle-Dala – Bashir Hajo
 • Halland – Jennie Fagerström och Malin Jarl
 • Jönköping-Kronoberg – Tom Andrew Billingham
 • Mellersta Norrland – Jonas Eriksson
 • Skåne – Christian Wilke, David Svensson, Fredrik Almlöf, Jenny Liv Ulander, Johanna Petersson, Madeleine Nobis, Martin Valind, Mattias Bjellvi, Michael Westerlund och Tobias Lundkvist
 • Stockholm – Anna Öhlin, Carmen Izquierdo, Caroline Wetterling, Cecilia Sagrén, David Selander, Elizabeth Bonde Hatz, Emilia Molin, Emma Simonsson, Fredrik Pettersson, Frida Öster, Jakob Wiklander, Johanna Wiklander, Johannes Brattgård, John Billberg, Jonas Elding, Josefin Larsson, Katarina Borg, Kayrokh Moattar, Linus Fredriksson, Malin Heyman, Mariano Tellechea, Mark Humphreys, Mia Cullin, Stina Johansson, Tor Lindstrand, Tove Sjöberg och Matilda Stannow
 • Studenterna – Felix Holmbom, Ottilia Ljung, Tim Licke, Tove Källander, Hilma Ottosson, Louise Vissberger, Michelle Bäckström, Sofie Laitaman, Maja Sjöström, Isabell Moberg och Maija Virkki
 • Södermanland – Elin Pantzare
 • Uppsala – Maria Hörberg, Mirembe Kifumba och Tord Larsson
 • Värmland – Karolina Bergkvist Skinner
 • Västmanland – Roger van Bergen
 • Västra Götaland – Andreas Lyckefors, Anna Berencreutz, Björn Siesjö, Claes Clausen, Edouard Boisse, Hanna Areslätt, Jannika Gustafsson Wirstad, Kristofer Jonsson, Mattias Gunneflo, Monika Levan och Susann Wessely Gromark
 • Örebro – Charlie Olsson
 • Östergötland – Tomas Nyström
 • Övre Norrland – Anna Lundberg och Mats Andersson
Kontakt

Vi kan svara på frågor om stämman

Kontakt

Lena Engelbrekt

ProjektkoordinatorSkicka e-post08-505 577 76
Kontakt

Katarina O Cofaigh

Senior rådgivare, upphandlingsstrategSkicka e-post08-505 577 12