Verksamhetsrevisorer

Beslutade av Sveriges Arkitekters stämma 2020.

Cecilia Strömer, planeringsarkitekt FPR/MSA och Arne Ludvigsson, arkitekt SAR/MSA.