Verksamhetsrapport 2019–2020

Styrelsen rapporterar här om Sveriges Arkitekters verksamhet under åren 2019–2020.

Sveriges Arkitekters verksamhet under två år på fyra minuter …

Styrelsen rapporterar om verksamheten från stämman 2018 till nu i förhållande till de beslut som stämman tog 2018.