Valberedning 2021–2022

Stämman 2020 valde följande valberedning.

Ordförande

  • Katarina Kempe, arkitekt MSA (omval, nyval som ordförande). Katarina Kempe har suttit i valberedningen sedan 2017. Region Skåne, Regionfastigheter, född -66

Övriga ledamöter

  • Nicholas Bunker, landskapsarkitekt MSA, Täby kommun, född -77
  • Karin Hammarskiöld, arkitekt SAR/MSA (nyval). Link Arkitekter, Stockholm, född -70. Karin har tidigare arbetat på Sveriges Arkitekter.
  • Åsa Haremst, arkitekt SIR/MSA och SAR/MSA (omval). Åsa har suttit i valberedningen sedan 2019. White arkitekter i Lund, född -59.
  • Peter Lindroos, planeringsarkitekt FPR/MSA (nyval). Peter Lindroos Arkitekter AB, Gustavsberg, född -69.
  • Kenneth Malmqvist, arkitekt SAR/MSA (nyval). White arkitekter i Göteborg, född – 62.
  • Mattias Lidén, landskapsarkitekt LAR/MSA (nyval). Trafikverket Umeå, född -67.